Canon van Vlissingen

Overzicht van de 25 vensters

Klik op de titel of de afbeelding om naar het venster te gaan.

1. Oud-Vlissingen (1247-1810) – Hollandse graaf, eigenaar van Oud-Vlissingen

2. Graaf Willem III (1287-1337) РKoopmanshaven, nu Bellamypark 

3. Nye of Engelse haven (1443) – Haringhaven bij uitstek

4. Privilegie (1572) – Handelsbelemmeringen opgeruimd

5. Gilden (1374-1798) – Economische factor en sociale samenhang

6. Prins Maurits (1567-1625) – In het centrum van de macht

7. Michiel de Ruyter (1607-1676) – Vlissingen leverancier van admiraals

8. Zeemanserve (1643) – Veel armoede in de Gouden Eeuw

9. Lampsins (1582) – Baron van Tobago

10. Betje Wolff (1738-1804)

11. Frans Naerebout (1748-1818) – Loods en mensenredder

12. Patriottentijd (1780-1795) – Ander stadsbestuur nodig

13. Onder Frans gezag (1795-1809) – Vlissingen bij Frankrijk ingelijfd

14. Opnieuw Fransen (1809-1814) – Opnieuw Frans garnizoen in Vlissingen

15. Havenwerken (1873) – Vlissingen op de kaart gezet

16. Stoomvaart Maatschappij Zeeland (1875-1939) – Berlijn-Vlissingen-Londen

17. Marinewerf wordt KMS (1875) – De Schelde zorgt voor werk

18. De Tachtig Plagen (1882-1945) – Verdubbeling aantal inwoners

19. Eerste Wereldoorlog (1914-1918) – Vlissingen herbergt vluchtelingen

20. Sociale woningbouw (1900) – Robuuste woningbouwverenigingen

21. Badplaats met allure (1880) – Opkomst toerisme

22. Tweede Wereldoorlog (1940-1945) – In de frontlinie

23. Inundatie (1944) – Walcheren onder water

24. Het Havendorp (1945-1963) – Vergeten woonwijk

25. De watersnoodramp (1953) – Roeien in de Palingstraat

De Canon van Vlissingen is samengesteld door de heer Jo de Ridder uit Vlissingen.