Privacy

Op het gebruik van deze website is dit privacybeleid van toepassing. Lees dit privacybeleid, de gebruikersvoorwaarden en de disclaimer goed door voordat je van de website gebruik maakt.

1. Inleiding

Privacy en een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van gebruikers van de website is van groot belang. Persoonsgegevens worden behoorlijk en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Verwerking persoonsgegevens

Er worden persoonsgegevens verwerkt van iedere gebruiker van de website die een profiel aanmaakt of een reactie op de website plaatst. Als je een profiel aanmaakt of een reactie plaatst moet je tenminste een gebruikersnaam en je e- mailadres opgeven.
Als je een profiel aanmaakt, kun je je profiel bovendien aanvullen met informatie over je woonplaats, een korte beschrijving van jezelf, een foto en het adres van een eigen website die je hebt. Jij beslist welke informatie je aan het profiel toevoegt. Je activiteiten, inclusief geleverde bijdragen en reacties, worden aan je profiel gekoppeld.
Profielen en geleverde bijdragen zijn openbaar en voor iedereen zichtbaar, behalve je e-mailadres. Bijdragen kunnen ook op internet gedeeld worden, bijvoorbeeld via Facebook en Twitter. Als gevolg van de algemene werking van het internet worden openbare bijdragen bovendien geregistreerd door websites als Google.

3. Doeleinde persoonsgegevensverwerking

Er worden gegevens van jou verzamelt en bewerkt. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van de optimalisatie, aanpassing en ontwikkeling van de website en het gebruik daarvan.
Deze gegevens worden tevens gebruikt om relevante informatie aan te bieden. Anders dan zoals beschreven in het privacybeleid en toelaatbaar op grond van wet en regelgeving zullen persoonsgegevens niet openbaar worden gemaakt, tenzij: (a) dat op grond van wet, regelgeving, gedragscodes of onherroepelijke of uitvoerbaar bij voorraad verklaarde rechterlijke uitspraken verplicht is; (b) dat noodzakelijk is in verband met de veiligheid; en/ of (c) er een redelijk vermoeden is dat de betreffende gebruiker betrokken is bij onrechtmatige activiteiten.

4. Cookies

Wanneer je de website bezoekt, zal dat bezoek geregistreerd worden door middel van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden opgeslagen, waardoor voor Zeeuwse Ankers informatie beschikbaar komt over het gebruik van de website en waardoor voorkeuren, gebruikersnamen en wachtwoorden onthouden kunnen worden. Deze informatie kan tevens geanalyseerd worden om trends te ontdekken en statistieken op te bouwen, zoals met betrekking tot de vraag welke delen van de website het meest bezocht worden en hoe lang bezoeken duren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics (waarop het privacybeleid van Google van toepassing is)
De informatie die middels cookies wordt verzameld is alleen te koppelen aan een computer en niet aan een bepaalde gebruiker. Jouw identiteitsgegevens worden daarmee niet achterhaald. Je hebt de mogelijkheid om je internetbrowser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Het kan zijn dat de website daardoor niet meer optimaal gebruikt kan worden.

5. Veiligheid van persoonsgegevens

Er worden alle redelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens veilig, juist en up to date zijn. De persoonsgegevens worden veilig opgeslagen en de nodige maatregelen worden getroffen om deze te beschermen tegen misbruik en verlies, onbevoegde toegang, bewerking en openbaarmaking. Er kan evenwel geen garantie worden gegeven dat persoonsgegevens die over het internet verzonden wordt altijd 100% beveiligd is.
Er zullen redelijke maatregelen worden getroffen om persoonsgegevens te verwijderen of niet-identificeerbaar te maken wanneer het niet langer noodzakelijk is deze te bewaren.

6. Toegang tot en correctie van persoonsgegevens

Je kunt te allen tijde opvragen (voor contactgegevens: zie het colofon) welke persoonsgegevens van jou ter beschikking zijn. Deze informatie krijg je toegezonden binnen vier weken na ontvangst van je verzoek.
Indien je de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben wenst te wijzigen of corrigeren, dan kun je daartoe een verzoek indienen op redactie@zeeuwseankers.nl. Binnen vier weken na ontvangst van een dergelijk verzoek wordt aangeven of en in hoeverre aan het verzoek zal worden voldaan.