Disclaimer

Het beheer van deze website is in handen van het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers. Op gebruik van deze website zijn deze disclaimer, de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van toepassing.

Behoudens het bepaalde in de gebruiksvoorwaarden is het niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken, in welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Erfgoed Zeeland, behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen.

De op deze website getoonde informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Hoewel het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is het niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit informatie en/of berichten op de website. Kom je informatie tegen die wijziging behoeft, stuur dan een e-mail naar de redactie (zie colofon).

Verwijzingen vanuit de website naar andere, externe websites zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel selectief wordt omgegaan ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen, kan niet worden ingestaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Iedere aansprakelijkheid in verband met (de inhoud van) websites waar vanuit zeeuwseankers.nl naar wordt verwezen, wordt afgewezen.

Het samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers sluit alle aansprakelijkheid uit voor alle directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met (gebruik van) deze website en de daarmee verstrekte informatie.

Samenwerkingsverband Zeeuwse Ankers
p/a Erfgoed Zeeland
Postbus 49
4330 AA Middelburg
+31 (0)118-670870
info@zeeuwseankers.nl
zeeuwseankers.nl