Canon van Zeeland

De geschiedenis van Zeeland in 50 vensters

De Canon van Zeeland is een lijst van vensters (onderwerpen), die de belangrijkste ontwikkelingen markeren in de Zeeuwse geschiedenis. Net als de Canon van Nederland kent de Canon van Zeeland 14 thema’s en 50 vensters. De Canon kan in het onderwijs ingezet worden en ook daarbuiten. Hiermee wordt de regionale geschiedenis concreter. 

Het initiatief voor het samenstellen van de Canon van Zeeland is ontstaan vanuit de website geschiedeniszeeland.nl (voorganger zeeuwseankers.nl). Een breed samengestelde canoncommissie met vertegenwoordigers van alle regio’s heeft 50 vensters voorgesteld. Over tien daarvan heeft ook de Zeeuwse bevolking zich kunnen uitspreken. Nadat een jury hierover een besluit had genomen, werd de Zeeuwse Canon gepresenteerd op 28 november 2008.

Canon van Zeeland

De 50 vensters van de Canon van Zeeland vind je op de website Canon van Nederland. Klik op de canonvensters en volg de geschiedenis van Zeeland.

Canon van Nederland

In 2007 heeft de Commissie Van Oostrom op verzoek van het ministerie van OCW een culturele en historische canon gepresenteerd die in de eerste plaats bedoeld was voor het onderwijs. De Canon van Nederland telt 50 vensters: belangrijke personen, creaties en gebeurtenissen die samen laten zien hoe Nederland zich ontwikkeld heeft tot het land waarin we nu leven. De Canon van Nederland is sinds 1 augustus 2010 officieel opgenomen in de kerndoelen van het primair onderwijs.

Wat is een Canon?

Het woord ‘canon’ (met de klemtoon op de eerste lettergreep: de cánon) heeft verschillende betekenissen. Van Dales woordenboek noemt als eerste betekenis “regel, richtsnoer, maatstaf” en in die zin is het hier ook bedoeld: het richtsnoer van kennis over onze cultuur en geschiedenis die we aan nieuwe generaties en nieuwe inwoners willen meegeven.

Veertien thema’s

Net als de Nederlandse Canon, kent de Zeeuwse veertien hoofdlijnen. Deze hoofdlijnen zijn uitgangspunt geweest voor de invulling van de vensters. Bij elk thema horen een of meer van de vensters:
1. De Zeeuwse Delta
2. Aan de buitenrand van Europa en de Nederlanden
3. Een gekerstend land
4. Taal en cultuur
5. Verstedelijkt land en handelsknooppunten aan de monding van de Schelde
6. Het ontstaan van het gewest Zeeland en de verhouding tot de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
7. Zeelands Gouden Eeuw
8. Koopmansgeest en koloniale macht
9. Eenheidsstaat
10. Het ontstaan van de moderne samenleving
11. De tijd van de wereldoorlogen
12. Wederopbouw en verzorgingsstaat, democratisering, ontkerkelijking en toerisme
13. Zeeland krijgt kleur
14. Zeeland in Europa

Poster Zeeuwse canon

 

<em>Geschiedenis van Zeeland, de canon van ons Zeeuws verleden</em>, door Jan J.B. Kuipers en Johan Francke. In dit boek wordt de geschiedenis van Zeeland sinds de prehistorie in 50 vensters (hoofdstukken) beschreven. Elk venster biedt ook doorkijkjes op ontwikkelingen en verwante onderwerpen, zodat een groot aantal belangrijke historische Zeeuwse thema’s aan bod komen.

Geschiedenis van Zeeland, de canon van ons Zeeuws verleden, door Jan J.B. Kuipers en Johan Francke. In dit boek wordt de geschiedenis van Zeeland sinds de prehistorie in 50 vensters (hoofdstukken) beschreven. Elk venster biedt ook doorkijkjes op ontwikkelingen en verwante onderwerpen, zodat een groot aantal belangrijke historische Zeeuwse thema’s aan bod komen.