Middelburg 800 jaar stad

Middelburg ontving stadsrechten in een keur uit 1217 van graaf Willem I van Holland en gravin Johanna van Vlaanderen. De jonge stad was op dat moment al uitgegroeid tot een belangrijke haven- en handelsplaats. Ook wat betreft het kerkelijk leven en de wereldlijke macht nam ze een centrale plaats in de regio in.

Luchtfoto van Middelburg omstreeks 1970 (Beeldbank Zeeuws Archief).

Luchtfoto van Middelburg omstreeks 1970 (Beeldbank Zeeuws Archief).

Met de stichting van de Westmonsterkerk in de tiende eeuw was Middelburg het kerkelijk centrum van Zeeland Bewestenschelde (het gebied ten zuiden van de huidige Oosterschelde) geworden en in de elfde eeuw werd Middelburg ook een verblijfplaats voor het rondreizend grafelijk hof. De basis voor een positie als Zeeuwse hoofdstad was toen al gelegd.

Plattegrond van Middelburg door Joan Blaeu, 1649.

Plattegrond van Middelburg door Joan Blaeu, 1649.

Middelburg zou zich in de eeuwen daarna ontwikkelen tot een uitgesproken handels- en bestuursstad. Kooplieden maakten fortuin met de overzeese handel en de stedelijke nijverheid profiteerde mee. Mede als gevolg van de komst van intellectuelen en van in luxeproducten gespecialiseerde ambachtslieden bloeide het culturele leven in de stad. Laat in de achttiende eeuw sloeg de neergang van de internationale handel hard toe. Maar Middelburg behield zijn positie als regionaal centrum en als zetel van het provinciaal bestuur en andere overheidsinstellingen.

Puinhopen na de grote stadsbrand in mei 1940 (Beeldbank Zeeuws Archief).

Puinhopen na de grote stadsbrand in mei 1940 (Beeldbank Zeeuws Archief).

Een ramp die de stad in de meer recente geschiedenis trof, was de grote brand in mei 1940 die een deel van de binnenstad in de as legde. Desondanks ademt de stad nog volop geschiedenis in de vele monumentale gebouwen die zijn behouden of weer zijn opgebouwd.

In 2017 vierde Middelburg 800 jaar stadsrechten. Het jubileum werd luister bijgezet met verschillende activiteiten. Daaronder een reeks lezingen over de geschiedenis van de stad, een scholenfestival, een conferentie rond het thema vrijheid, verscheidene concerten en muziekfestivals, een sport-, spel- en waterweek, de internationale kunstmanifestatie Façade 2017 en het project Waterlicht van kunstenaar Daan Roosegaarde. In het najaar verscheen een boek over de geschiedenis van Middelburg. In het Zeeuws Archief was de tentoonstelling ‘Middelburg 800 jaar stadsrechten 1217-2017’ te zien.