Waterdunen

Wie de kust tussen Breskens en Groede bezoekt, kan het niet missen. Direct achter de dijk ontstaat een nieuw natuurgebied van 350 hectare: Waterdunen. Een bijzondere plek waar kustversterking, recreatie en natuur samenkomen.

Luchtfoto van Waterdunen, augustus 2017 (beeldbank.zeeland.nl, foto Sky Pictures).

Luchtfoto van Waterdunen, augustus 2017 (beeldbank.zeeland.nl, foto Sky Pictures).

Kustversterking

De dijk bij Waterdunen is tussen 2013 en 2015 verhoogd. Achter de dijk is een 300 meter breed duin aangelegd. Hiermee is de kust sterk genoeg om een superstorm te doorstaan. Dit klimaatduin loopt uit in een stelsel van kreken. De eilanden en de geulen van Waterdunen zijn al duidelijk te zien als je langs het gebied rijdt. De grond die werd afgegraven voor geulen, is gebruikt voor de kustversterking.

Killetje met getijdenduiker Waterdunen, situatie augustus 2017 (beeldbank.zeeland.nl, foto Sky Pictures).

Killetje met getijdenduiker Waterdunen, situatie augustus 2017 (beeldbank.zeeland.nl, foto Sky Pictures).

Getijdennatuur

De zeewering heeft nu een sterke dijk, maar wel een met een gat erin. In de dijk is namelijk een zogenaamde getijdenduiker gebouwd. Zeewater stroomt vanuit de Westerschelde door deze duiker het gebied in, en weer uit. In 2018 werd de inlaatkreek gemaakt die de getijdenduiker verbindt met de kreken. Daarna gingen de schuiven open en werd het water in de geulen van Waterdunen zout. In het gebied zie je nu eb en vloed, net als buiten de dijk maar met een kleiner verschil (gedempt getij). Doordat het water steeds afwisselend hoog en weer laag staat, ontstaan er schorren en slikken. En daar komen veel vogels op af.

Kreek in Waterdunen (beeldbank.zeeland.nl, foto Mark Neelemans).

Kreek in Waterdunen (beeldbank.zeeland.nl, foto Mark Neelemans).

Vogelparadijs

Wie goed kijkt, ziet dat veel vogels zich thuis voelen in Waterdunen. De eilanden zijn een prima plek om te overwinteren voor ganzen, eenden en kieviten. En kustvogels zoals meeuwen, sterns en steltlopers vinden een ideale broedplek op de eilanden. Waterdunen is ook dé plek waar vogels op hun trektocht van zuid naar noord even uitrusten en voedsel vinden. In april/mei kun je dit heel goed zien vanaf de vogeltelpost op de dijk, niet ver van de vuurtoren.

Kustlaboratorium

Het zeewater dat via de getijdenduiker het gebied in- en uitstroomt, maakt Waterdunen een geschikte plek voor het binnendijks kweken van zilte groenten. Het Zeeuwse Landschap richt een deel van het natuurgebied in als innovatief Kustlaboratorium. Zeeplanten en -dieren kweken op het land, maar dan op zo’n manier dat het landschap aantrekkelijk en ecologisch waardevol blijft. Dat is Kustlaboratorium in een notendop. In het Kustlaboratorium zullen ondernemers hun bedrijf gaan vestigen. Het Zeeuwse Landschap stelt grond en basisvoorzieningen beschikbaar en zorgt voor de landschappelijke kwaliteit. De gerestaureerde boerderij Hof Waterdunen wordt het steunpunt voor de zilte teelten, het natuurbeheer en educatieve activiteiten in het gebied.

Op excursie door Waterdunen (beeldbank.zeeland.nl, foto Mark Neelemans).

Op excursie door Waterdunen (beeldbank.zeeland.nl, foto Mark Neelemans).

Waterdunen beleven

Er ligt een nieuw fietspad om het hele gebied. Fietsend rond Waterdunen heb je na elke bocht weer een ander schitterend uitzicht. Er kan gewandeld worden langs de groene Zeekraalroute (4,5 km), de oranje Vogelroute (5,5 km) en de blauwe Golfroute (9 km). Het Zeeuwse Landschap organiseert in de zomermaanden bovendien elke week een wandelexcursie. Groepen kunnen een rondleiding met een deskundige gids aanvragen. Op verschillende plekken in Waterdunen staan vogelkijkhutten. Vanuit zo’n hut kun je ongezien en van dichtbij allerlei vogels bekijken. In de duinen gaat Molecaten een vakantiepark inrichten, zodat je midden in de natuur kunt overnachten. Vanuit de vakantiehuisjes die langs de kreken aan de noordoost kant komen, heb je een geweldig uitzicht over het getijdenlandschap.

De provincie Zeeland voert het project Waterdunen uit, samen met natuurorganisatie Het Zeeuwse Landschap, recreatieondernemer Molecaten, waterschap Scheldestromen en de gemeente Sluis.

Op de website https://www.zeeland.nl/waterdunen/ vind je alle informatie over het gebied. Kijk voor excursies op de pagina Activiteiten of op de activiteitenpagina van Het Zeeuwse Landschap. Tot december 2022 verscheen regelmatig het (digitale) Waterdunen magazine met nieuws over het project. Dit kun je hier teruglezen: magazine.waterdunen.com. Lees ook over het ontstaan van Waterdunen, de partners die samen Waterdunen hebben gerealiseerd en natuurlijk over de vogels op de website van Het Zeeuwse Landschap.