Dagelijks leven

Het dagelijks leven van mensen speelt zich af rond allerlei gebruiken. Feesten, rituelen, sport en spel, verhalen, liedjes en muziek, ambachten, kleding, eten en drinken hebben te maken met levende tradities. Familieleden, vrienden en buurtbewoners beleven ze samen. Sommige tradities worden zelfs door alle Nederlanders gedeeld. Zoals Sinterklaas, Koningsdag en beschuit met muisjes. Andere tradities, zoals bolussen, ringrijden en slabberjan, ervaren mensen juist als typisch Zeeuws. Voor allemaal geldt dat mensen er in hun dagelijks leven betekenis aan hechten en dat ze zich inspannen om de tradities levend te houden en door te geven.