Familienamen in Zeeland: Moerdijk

Verhalen Erfgoed Zeeland

Van de 198 personen die in Nederland Moerdijk heetten in 1947, woonden er 121 in Zeeland. Ook in 2007 zie je dat Zeeland nog een groot deel van de 376 naamdragers huisvest.

De naam Moerdijk komt vaak voor in Zeeland.

De naam Moerdijk komt vaak voor in Zeeland.

Wat betekent de naam?

De familienaam Moerdijk verwijst naar een plaats, het is dus een toponiem. We vinden onder andere een Moerdijk in Boostenblide bij Axel. In Zeeland en in Zuid-Holland is een moerdijk de naam van buitendijkse grond, die uitgemoerd werd en met een dijk omringd. De voorouders van de Moerdijks zullen dus in de nabijheid van een moerdijk gewoond hebben.

Enkele naamsvermeldingen in Zeeland

Familienamen zijn pas officieel vastgelegd in 1811, maar lang daarvoor werden in bepaalde regio’s de familienamen al erfelijk. De verwijzingen naar personen die Moerdijk heten, vinden we al in 1341 in de buurt van Saaftinge: “lant dat Ihan Mourdiics was”. Ook in Hulst vinden we in 1383 verwijzingen naar “cooper Jan Moerdijc”, Michiel Moerdijc en in 1605 is er in ’s Heer-Arendskerke een Jacob Jansz Moerdijck. Van 1603 tot 1618 woonde er op Heinkenszand een Jan Jacobsz Moerdijck. De oudste attestatie van het zelfstandig naamwoord moerdijk is waarschijnlijk van Axel of uit Oost-Vlaanderen en dateert van 1251-1275 volgens het Vroegmiddelnederlands Woordenboek. Eerste dateringen zijn niet altijd absoluut en kunnen bijgesteld worden afhankelijk van nieuw gevonden documenten. Ze geven wel een inzicht in het voorkomen van bepaalde namen of naamsvarianten in bepaalde periodes.

De familienaam Moerdijk in Nederland in 2007 (Nederlandse Familienamenbank).

De familienaam Moerdijk in Nederland in 2007 (Nederlandse Familienamenbank).

Zeeuwse bijzonderheden

In Zeeland is de naam Moerdijk het frequentst op de Bevelanden. Ongeveer de helft van alle Nederlandse naamdragers in 2007 zijn te vinden in deze regio. Verder komt de naam ook voor op Walcheren, op Tholen en Noord-Beveland en in Terneuzen. Het is vooral een Zeeuwse naam, want ook in Vlaanderen is de naam niet meer dan twintig keer geattesteerd.

Bekende Zeeuwen met de naam Moerdijk

Marie-Cecile Moerdijk werd geboren op 24 mei 1929 en groeide op in Zeeuws-Vlaanderen, als oudste kind van Joseph Marie Moerdijk en Marie-Jeanne Moerdijk-Van der Swalm. Marie-Cécile werd tweetalig opgevoed: thuis was de voertaal Frans (haar moeder was afkomstig uit het Oost-Vlaamse Ronse) en op school werd Nederlands gesproken. Het gezin Moerdijk was zeer muzikaal. Haar beide ouders genoten een conservatoriumopleiding. Haar moeder was dirigent van kinderkoren en tot haar dood in 1981 beiaardier van het carillon van Axel. Marie-Cécile volgde het gymnasium te Gent en werkte daarna op de gemeente in Zuiddorpe en bij een ministerie in Den Haag. Meer informatie in de Encyclopedie van Zeeland.

Bronnen

Nederlandse Familienamenbank.
Familienamendatabank België.
F. Debrabandere, Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk, Amsterdam 2003.
F. Debrabandere, Woordenboek van de familienamen in Zeeland, Amsterdam 2009. Geraadpleegd op www.naamkunde.net.
L. van Driel, Van Aarnoudse tot Zachariasse; Zeeuwse familienamen, Vlissingen 2007.

P.J. Meertens, Zeeuwse familienamen, Naarden 1947.
Marie-Cécile Moerdijk in Encyclopedie van Zeeland.