Familienamen in Zeeland: Jobse

Verhalen Erfgoed Zeeland

In de volkstelling van 1947 werden 521 mensen met de naam Jobse opgetekend in Zeeland. De naam komt daarmee in de Zeeuwse top-50 van die periode. In heel Nederland waren dat er toen 766. Het aantal Jobsen groeide in 2007 tot 1.064 naamdragers, waarvan er bijna 400 allen op Walcheren woonden.

De naam Jobse hoort tot de top-50 van Zeeuwse namen.

De naam Jobse hoort tot de top-50 van Zeeuwse namen.

Wat betekent de naam?

Jobse is een vadersnaam, die teruggaat op de voornaam Job. Het achtervoegsel –se betekent ‘zoon van’. Jobse is dus de zoon van Job.

Enkele naamsvermeldingen in Zeeland

Familienamen zijn pas officieel vastgelegd in 1811, maar lang daarvoor werden in bepaalde regio’s de familienamen al erfelijk. In 1598 woont een Lenaerdt Jobse in Yerseke. In 1711 kennen we Willemijntje Jobs in ’s-Heer Arendskerke. Eerste dateringen zijn niet altijd absoluut en kunnen bijgesteld worden afhankelijk van nieuw gevonden documenten. Ze geven wel een inzicht in het voorkomen van bepaalde namen of naamsvarianten in die periodes. Voor meer informatie over Zeeuwen met de naam Jobse verwijzen we naar Zeeuwen gezocht.

Zeeuwse bijzonderheden

De eind-uitgang –se, die ‘zoon’ betekent, is typisch voor Zeeuwse namen. Voorbeelden zijn onder andere Adriaanse, Abrahamse, Bastiaanse, Gideonse, Wisse, Joziasse, Zachariasse, enz. In andere streken hoort men vaker namen op –sen met dezelfde betekenis: Willemsen, Peetersen en nog veel meer. In nog andere regio’s is de uitgang een gewone –s: Willems, Peeters, enz. De naam Jobse is vooral te vinden op Walcheren.

Varianten

In Zeeland wonen niet alleen mensen met de naam Jobse, maar ook mensen met de familienaam Jopse (26 naamdragers van de 50 in 1947). Deze namen klinken hetzelfde. Een b voor een s wordt immers als een p uitgesproken. Een of andere ambtenaar heeft dus ooit de b verkeerd geïnterpreteerd als p, waardoor de naam Jopse ontstond.
Ook de variant met –sen komt voor. In 1947 waren er 23 naamdragers in Nederland, waarvan er 20 in Zeeland woonden. In 2007 woonden er 35 in Nederland, waarvan tien in Goes en Kapelle.

Bekende Zeeuwen met de naam Jobse

Jacobus Jobse of Ko Jobse is geboren in Grijpskerke in 1897 en overleed in Zeist op 8 december 1989. Hij was de voorman van de Nederlandse Christelijke Landarbeidersbond te Aagtekerke en van de Zeeuwse Federatie van Kolenbonden. Hij was actief als ARP-raadslid te Aagtekerke.

Bronnen

Nederlandse Familienamenbank
Familienamendatabank België.
F. Debrabandere, Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk, Amsterdam 2003.
F. Debrabandere, Woordenboek van de familienamen in Zeeland, Amsterdam 2009. Geraadpleegd op www.naamkunde.net.
L. van Driel, Van Aarnoudse tot Zachariasse; Zeeuwse familienamen, Vlissingen 2007.
P.J. Meertens, Zeeuwse familienamen, Naarden 1947.
Jacobus Jobse, in: Encyclopedie van Zeeland.