Familienamen in Zeeland: Minderhoud/Minderhout

Verhalen Erfgoed Zeeland

De naam Minderhoud werd in de volkstelling in 1947 524 keer opgetekend in Zeeland. In heel Nederland waren er toen 717 Minderhouds. Ook de variant Minderhout met een –t komt het vaakst voor in Zeeland: 37 keer op een totaal van 65 in het hele land. Waar komt de naam vandaan?

Minderhout en Minderhoud komen beide voor in Zeeland.

Minderhout en Minderhoud komen beide voor in Zeeland.

De familienaam Minderhoud in Nederland in 2007 (Nederlandse Familienamenbank). Hoe donkerder de kleur, hoe frequenter de naam voorkomt.

De familienaam Minderhoud in Nederland in 2007 (Nederlandse Familienamenbank). Hoe donkerder de kleur, hoe frequenter de naam voorkomt.

Wat betekent de naam?

De familienaam Minderhoud/Minderhout verwijst naar de plaatsnaam Minderhout bij Hoogstraten in de Belgische provincie Antwerpen. Al in 1392 vinden we een verwijzing naar Weenmaer van Minderhout in Antwerpen.  Iemand die Minderhoud of Minderhout heet, heeft wellicht voorouders die uit deze plaats afkomstig waren. De gemeentenaam Minderhout heeft te maken met bos (het element hout betekent  ‘bos’), het was een plaats met kleinere bossen dan andere plaatsen in de omgeving.

Enkele naamsvermeldingen in Zeeland

Familienamen zijn pas officieel vastgelegd in 1811, maar lang daarvoor werden in bepaalde regio’s de familienamen al erfelijk. In Westkapelle (nu nog de gemeente met het meeste Minderhouds) vinden we bijvoorbeeld in 1734 een Cornelis Pieterse Minderhoud. Eerste dateringen zijn niet altijd absoluut en kunnen bijgesteld worden afhankelijk van nieuw gevonden documenten. Ze geven wel een inzicht in het voorkomen van bepaalde namen of naamsvarianten in die periodes.

Zeeuwse bijzonderheden

In 1947 is de naam Minderhoud vooral te vinden in Westkapelle (230). Ook de andere Walcherse gemeenten doen het goed. In 2007 blijkt de gemeente Veere (Westkappelle bestaat dan niet meer als afzonderlijke gemeente) alweer de gemeente waar de naam het frequentst voorkomt (273 van de 892 naamdragers in heel Nederland).

De familienaam Minderhout in Nederland in 2007 (Nederlandse Familienamenbank). Hoe donkerder de kleur, hoe frequenter de naam voorkomt.

De familienaam Minderhout in Nederland in 2007 (Nederlandse Familienamenbank). Hoe donkerder de kleur, hoe frequenter de naam voorkomt.

Varianten

Naast Minderhoud en Minderhout is ook de naam Van Minderhout bekend, maar die komt in Zeeland niet voor. De naam is wel frequent in Noord-Brabant.

Bekende Zeeuwen met de naam Minderhoud.

Abraham Minderhoud werd geboren op 16 oktober 1891 in Nieuwdorp en overleed op 10 juli 1958. Hij was landbouwkundige en was directeur bij Grontmij. Van 1918 tot 193 en daarna inspecteur van de directie Wieringer meer (1930-1936). Vanaf 1936 was hij directeur van de Landbouw Mij. ‘De Wilhelminapolder, waar hij in 1958 opgevolgd werd door zijn zoon, ir. Jan. Minderhoud.
Andries Minderhout is geboren in Oost-Souburg op 10 december 1920. Hij is een beeldend kunstenaar. Hij maakte glas-in-loodramen voor de ambachtsschool in Goes en voor het stadhuis van Westkapelle. Ook de mozaïeken van de kerk van Kortgene en het Jacob Roggeveenhuis in Middelburg zijn van zijn hand.
Hans Peter Minderhoud (°17 oktober 1973) is een Nederlandse dressuurruiter, afkomstig uit Westkapelle.
In de encyclopedie van Zeeland staan nog enkele naamsgenoten vermeld: Geert Minderhoud, Arie Pieter Minderhoud en Willem Minderhout,

Hans Peter Minderhoud, dressuurruiter (ZB, Beeldbank Zeeland).

Hans Peter Minderhoud, dressuurruiter (ZB, Beeldbank Zeeland).

Bronnen

F. Debrabandere, Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk, Amsterdam 2003.
F. Debrabandere, Woordenboek van de familienamen in Zeeland, 2009.
F. Debrabandere e.a., De Vlaamse gemeentenamen; verklarend woordenboek, Leuven 2010.
L. van Driel, Van Aarnoudse tot Zachariasse; Zeeuwse familienamen, Vlissingen 2007.
P.J. Meertens, Zeeuwse familienamen, Naarden 1947.

Nederlandse Familienamenbank
Familienamendatabank België
Encyclopedie van Zeeland