Familienamen in Zeeland: Hamelink

Verhalen Erfgoed Zeeland

In 1947 woonden 852 van de 1.172 Nederlandse Hamelinks in Zeeland. Het grootste deel ervan vindt men in Zeeuws-Vlaanderen. In 2007 was het aantal Hamelinks gestegen tot 1.685 naamdragers, waarvan ongeveer een derde in Terneuzen woonde.

Wat betekent de naam?

Hamelink is een vadersnaam. Het is een afleiding van een Germaanse voornaam Amalrik, waarvan het eerste deel ‘strijdlustig’ of ‘ijverig’ betekent en het tweede ‘heerser’ of ‘machtig’. De voorouder van de Zeeuwse Hamelink was dus bekend als strijdlustige, ijverige heerser. Door de eeuwen heen is de naam amalrik geëvolueerd naar onder andere Hamelink.

Hamelink is de meest frequente naam in Terneuzen.

Hamelink is de meest frequente naam in Terneuzen.

Zeeuwse bijzonderheden

De naam komt vooral voor in Zeeuws-Vlaanderen. Volgens een recent onderzoek van telefoonboek.nl begin 2017 is Hamelink in Terneuzen de meest voorkomende naam en in Axel staat de naam op een derde plaats. UIteraard gaat het hier om personen die een telefoonaansluiting hebben, maar het geeft wel weer welke namen frequent voorkomen in de diverse regio’s.

Varianten

Behalve Hamelink vinden we in Zeeland ook nog Haemelijnck, Hamelijnck, Hamelinck, Hameling en de vorm met r, Hamerlink. De l en r zijn in de loop van de eeuwen wel eens van plaats versprongen waardoor Amalrik Amarlik of (H)amarlik kon worden. De a kon dof worden waardoor (H)amerlik de tussenvorm werd voor Hamerlink (of Hamerling). De uitgang –ik werd daarin geïnterpreteerd als –ing, uitgesproken als ink. In Hamelink en wat andere varianten is de r later verdwenen.

De familienaam Hamelink in Nederland in 2007 (Nederlandse Familienamenbank).

De familienaam Hamelink in Nederland in 2007 (Nederlandse Familienamenbank).

Bekende Zeeuwen met de naam Hamelink

Jacques (Jacobus Marinus) Hamelink (1939-2021) werd geboren in Driewegen bij Terneuzen. Hij was dichter en prozaschrijver. Hij publiceerde sinds 1964 poëzie, proza en verhalen. Hamelink ontving enkele prijzen zoals de Vijverbergprijs (1964) en de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs (1965) voor Het Plantaardig Bewind, de Busken Huetprijs (1981) voor Ín een lege kamer een garendraadje, de Herman Gorterprijs voor Gemengde tijd (1985) en de Constantijn Huygensprijs voor zijn gehele oeuvre (1988). Voor zijn volledige oeuvre verwijzen we naar de Encyclopedie van Zeeland.

Bronnen

Encyclopedie van Zeeland
Nederlandse Familienamenbank
Familienamendatabank België
F. Debrabandere, Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk, Amsterdam 2003.
F. Debrabandere, Woordenboek van de familienamen in Zeeland, Amsterdam 2009.  Geraadpleegd op www.naamkunde.net.
P.J. Meertens, Zeeuwse familienamen, Naarden 1947.

L. van Driel, Van Aarnoudse tot Zachariasse; Zeeuwse familienamen, Vlissingen 2007.

Zeeuwen gezocht