Kunst en cultuur

Hoe gaven Zeeuwen kleur aan hun bestaan? Zilveren en porseleinen voorwerpen in musea getuigen van rijkdom in vroeger tijd. Een enkele schitterende buitenplaats die de slopershamer heeft weerstaan, ademt nog diezelfde weelde. Al die pracht en praal verleenden de eigenaar status en versierden zijn bestaan. De middeleeuwse kunst en cultuur stonden voor een belangrijk deel in dienst van de kerk. De welvaart in de zeventiende eeuw leidde tot een bloeiend kunstleven. Door de eeuwen heen beoefenden vele Zeeuwen de kunsten in de kleine kring van familie en vrienden. Ze musiceerden, zongen, schreven gedichten, tekenden en bekwaamden zich in rederijkerskamers in de voordrachtskunst. Zeeland trekt al eeuwenlang ook kunstenaars van buiten de provincie aan. Rond 1900 kwamen toonaangevende schilders naar de Zeeuwse kust om er het Zeeuws licht vast te leggen.