Knap geknipt

door Stadhuismuseum Zierikzee

Knipkunst mag dan uit de mode zijn, dit werkje met familiewapens en veel lofwerk is een plaatje. Het is gemaakt voor een van de kinderen van Bonifacius Pous en zijn vrouw Vincentia van der Haer. De familie Pous behoorde lange tijd tot de meest vooraanstaande regentenfamilies in Zierikzee.

Aanvankelijk woonden Bonifacius en zijn vrouw in Den Haag, maar omstreeks 1655 verhuisden ze naar Tholen waar hij een baan als pensionaris had gekregen. Twee jaar nadien verhuisden ze opnieuw, dit keer naar Zierikzee waar ze een pand aan de Oude Haven betrokken. Een paar jaar later vertrokken ze weer, naar Middelburg, waar Bonifacius lid werd van de Raad van Vlaanderen. Nadat hij in 1671 overleed, keerde Vincentia met de kinderen terug naar Zierikzee.

Onbekende vervaardiger, familiewapen Pous, circa 1653-1705, 26 x 23 cm (Stadhuismuseum Zierikzee).

Onbekende vervaardiger, familiewapen Pous, circa 1653-1705, 26 x 23 cm (Stadhuismuseum Zierikzee).

Het knipwerkje is waarschijnlijk gemaakt toen een van de kinderen trouwde. Het was een mooi geschenk om weg te geven op de trouwdag; aan de familiewapens was immers te zien hoe voornaam het voorgeslacht was. Net als hun vader maakten de kinderen van Pous carrière. Pieter, bijvoorbeeld, die in 1688 huwde, was tijdens zijn leven raad, schepen, heemraad – later opperdijkgraaf – van de polder Schouwen, regent van het gasthuis en commissaris van de polder Vierbannen van Duiveland. Dochters Anna en Maria trouwden regenten met een vergelijkbare staat van dienst.

Het wapen in het midden – met de drie eenden – is het familiewapen van Pous. Linksboven wordt dit wapen herhaald. Met de klok mee zijn vervolgens te zien: de wapens van Van der Haer, Van der Does, Van Kinschot, Pijll, Boens, De Jonge en Van Brijdorpe. De volgorde van de wapens is niet zoals ze hoort te zijn op een kwartierstaat. De maker moet beslist een lokale kunstenaar zijn geweest, want het Zeeuws Genootschap bezit een gelijkend exemplaar van een andere Zierikzeese familie.