Dijkdorp Westdorpe

Westdorpe gaat door voor het op een na langste dorp van Nederland. Het dorp strekt zich uit op en langs de Graaf-Jansdijk in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog raakte het voor een groot deel verwoest. Maar later kwam er voor de vernielde huizen nieuwe bebouwing in de plaats.

Lang en hoog

Van het Oost-Zeeuws-Vlaamse Westdorpe wordt verteld dat het het op een na langste dorp van Nederland is, na het Groninger Stadskanaal. Het blijkt niet zo eenvoudig de precieze lengte van Westdorpe vast te stellen. Daarvoor moet je het begin en het einde kennen van de Graaf-Jansdijk. Westdorpe is immers behalve lang ook nog eens hoog.

De Graaf-Jansdijk en Westdorpe in 1938 (ZB, Beeldbank Zeeland).

De Graaf-Jansdijk en Westdorpe in 1938 (ZB, Beeldbank Zeeland).

Ruggengraat

De dijk is de ruggengraat van het dorp. Dijk en dorp kronkelen zich over een afstand van 4,5 kilometer met talloze bochten tussen het westelijke uiteinde aan het Kanaal Gent-Terneuzen en het noordoostelijke uiteinde bij Zwartenhoek. Ter wille van de overzichtelijkheid zijn alle huisnummers in het ene, westelijke deel van het dorp voorzien van de letter A. Huisnummers in het andere, oostelijke deel hebben de letter B. Het plein voor de kerk, het zogeheten Durp, vormt de grens van Graaf-Jansdijk A en Graaf-Jansdijk B.

Triest record

Westdorpe kan behalve op zijn lengte ook bogen op een ander, triest record. Het was in mei 1940, bij het uitbreken van de oorlog, het zwaarst beschadigde dorp van Zeeuws-Vlaanderen. Het telde 34 volledig verwoeste woningen en 64 zwaar beschadigde. Oud en nieuw staan nu door elkaar heen op en in de berm van de Graaf-Jansdijk. De dichte bebouwing maakt het moeilijk om die dijk ook echt als een dijk te ervaren. Alleen waar de bebouwing ontbreekt, bemerk je een hoogteverschil.

Literatuur

Aad de Klerk, Dorpen in Zeeland, deel 5 in de serie Zeeland van toen & nu, Zwolle 2005.