Drukpers verzetskrant Goes

door Bevrijdingsmuseum Zeeland

Een van de eerste fasen die men in de Tweede Wereldoorlog in de illegaliteit kon doorlopen was het beluisteren van niet-Duitse berichten van Radio Oranje of de BBC. Tegelijk daarmee ontstond vaak de behoefte om deze berichten door te geven, zowel mondeling als schriftelijk, aan anderen. Weer een trede verder op de verzetsladder was het lezen en verspreiden van illegale kranten. De krant Trouw vormde wel de belangrijkste die in Goes gedistribueerd werd. Andere kranten die in Goes circuleerden waren onder meer: Je Maintiendrai en Vrij Nederland. Naast de hierboven genoemde min of meer landelijke kranten verschenen in Goes gedurende de bezetting twee plaatselijke krantjes, namelijk: Vrij Goes en Vrije Stemmen uit de Ganzestad.

Originele drukpers uit Goes (Bevrijdingsmuseum Zeeland, schenking familie Kloosterziel).

Originele drukpers uit Goes (Bevrijdingsmuseum Zeeland, schenking familie Kloosterziel).

Vrije stemmen uit de Ganzestad

De eerste editie verscheen al voor de bevrijding van Goes op 29 oktober 1944. Wekelijks werden illegale stencils verspreid. Vanaf 4 november 1944 verscheen Vrije Stemmen uit de Ganzestad als dagelijkse krant. Gedrukt in pamfletvorm; een aan twee zijden bedrukt vel. De redactie werd gevormd door R. Zuidema en de algehele leiding berustte bij B.G. Kloosterziel en S.L. Boerma. In 1945 werd Zuidema vervangen door J. Koekebakker. In datzelfde jaar verhuisde de redactie van Kerkstraat nr. 40 naar Beestenmarkt 2. Vanaf 30 januari 1945 heette de krant Vrije stemmen: dagblad voor Zeeland.

Inhoud

Oorlogsberichten, ook met betrekking op de bevrijde regio. Na de oorlog aandacht voor internationale politieke ontwikkelingen.

Verschijning

* Van 7 september tot en met 30 oktober 1944 wekelijks.
* Vanaf 4 november 6 x per week van maandag tot en met zaterdag.
* Abonnementen kosten 26 cent per week; losse nummers 5 cent per stuk.
* Formaat 25 x 32 cm.
* Vanaf 30 januari 1945, 27 x 40 cm.
* Vanaf 26 september 1945, 40 x 55 cm.

Illegaal drukken van verzetskranten in de Tweede Wereldoorlog.

Bevrijdingsmuseum Zeeland heeft de originele drukpers in de collectie, deze is geschonken door de familie Kloosterziel.