Antoine Mes

door Museum Veere

Op 10 september 1927, werd de veelzijdige kunstenaar Antoine Mes geboren in Middelburg. Na zijn studie kwam hij terug naar Zeeland. De provincie speelt een grote rol in zijn werk en op veel plaatsen in Zeeland is bovendien werk van hem te zien. Antoine Mes overleed op 12 maart 2024, hij werd 96 jaar oud.

Zeeuws landschap door Antoine Mes.

Zeeuws landschap door Antoine Mes.

Het is 1944, Walcheren is net bevrijd. Antoine Mes begint zijn werkzame leven op een architectenbureau in zijn woonplaats Middelburg. Hier wordt hij aanvankelijk opgeleid tot bouwkundig tekenaar. In 1949 kiest hij voor het kunstenaarschap en volgt hij de lerarenopleiding aan de Kunstacademie in Tilburg. In 1955 werkt hij in Moergestel op het atelier voor monumentale kunst van Jan Dijker (1913-1993). In hetzelfde jaar vervolgt hij zijn opleiding aan de Rijksacademie in Amsterdam op de afdeling Monumentale Kunsten. In 1961 voltooit hij deze studie en keert hij terug naar zijn geboortestad Middelburg.

In de loop der jaren ontwikkelt hij zijn stijl, zoekt hij naar de ideale vormen en kleuren en verwerft hij naam en faam met zijn veelzijdige oeuvre. Tegenwoordig is hij bekend als monumentalist, als kunstenaar van het ‘platte vlak’ en vooral als vrij kunstenaar.

Monumentalist

Van 1961 tot 1985 richtte Antoine Mes zich op monumentaal werk. Voor het gebouw van Provinciale Staten in Middelburg en het stadhuis in Breskens maakte hij kleurrijke glas-in-lood ramen. Een Vlissingse school werd gedecoreerd met een groot wandmozaïek en het Amsterdamse metrostation Gaasperplas werd door hem monumentaal vormgegeven met ogenschijnlijk vergeten koffers, tassen en plunjezakken van baksteen. Door sloop en herinrichting van gebouwen is veel van zijn werk in de loop der tijd verplaatst of helemaal verdwenen.

Werk van Antoine Mes.

Werk van Antoine Mes.

Vrij kunstenaar

Als er in een periode minder opdrachten voor monumentaal werk zijn, richt Antoine Mes zich op tekenen en schilderen. Hij zoekt zijn inspiratie in Zeeland maar ook in het buitenland. Langzaam ontstaat er een wisselwerking tussen zijn vrije werk en monumentale opdrachten en dringt de monumentale stijl door in zijn schilderwerk. De motieven zijn bijvoorbeeld groot, ontdaan van alles dat afleidt van de hoofdzaak.

Lijnen en kleurvlakken beheersen het werk van Antoine Mes.

Lijnen en kleurvlakken beheersen het werk van Antoine Mes.

Zijn werken missen dieptewerking. Een schilderij is voor Antoine Mes een verticaal vlak, bedekt met lijnen en kleurvlakken. Bekend zijn zijn Zeeuwse landschappen die vanaf 1991 onderwerp van zijn schilderijen worden. Ze tonen zijn kijk op het landschap: stugge Zeeuwse klei, waarin voeten verankerd staan. Ze tonen zijn waarneming. Hij gebruikt de karakteristieke beeldelementen die voor hem het Zeeuwse land bepalen. De weidsheid van een akker met als begrenzing de graskanten en randen of aangrenzende andere akkers of een sloot. Een dijk of een duin als afsluiting naar de horizon al of niet met een bomenrij. Een boerderij, soms omgeven door bomen.

De kleuren van de seizoenen spelen een rol. De laatste jaren is de indeling en ordening van akkerpercelen voor landbouwgebruik een thema. Het levert interessante composities op.

Dit verhaal is een licht bewerkte versie van het verhaal over Antoine Mes op de website van Museum Veere. Daar is ook een essay te vinden dat kunstcriticus Nico Out schreef over het werk van Antoine Mes.