Vakmanschap voor instandhouding en herstel Zeeuwse Boerderijen

Kleine historische elementen

Bij het herstellen van (kleine) cultuurhistorische elementen is de vaktechnische achtergrond en het materiaal erg belangrijk. Frans Rothuizen heeft SLZ hierbij vanaf het begin af aan met raad en daad bijgestaan als bouwkundig adviseur. Frans is beroepsmatig actief geweest als architect met veel gevoel en respect voor cultuurhistorie. De meest voorkomende elementen van het Zeeuwse boeren erf staan in de gids.

Gids voor het herstel van cultuurhistorische elementen.

Gids voor het herstel van cultuurhistorische elementen.

Het doel van deze gids is een bijdrage te leveren aan het behoud en herstel van kleine cultuurhistorische elementen. Naast de medewerkers van SLZ en de adviseurs van de Boerderijen Stichting Zeeland, kunnen ook eigenaren van de elementen en aannemers, hier waardevolle tips uithalen. Het losbladig systeem bestaat uit teksten en technische tekeningen die ondersteund worden met foto’s.

Het cultuurhistorisch verantwoord restaureren van gebouwen (foto Theo Aernoudts).

Het cultuurhistorisch verantwoord restaureren van gebouwen (foto Theo Aernoudts).

Bouwkunde

Het is niet de bedoeling om mensen om te vormen tot bouwkundigen, maar wel dat ze een beetje mee kunnen praten en zich enige bouwkundige termen eigen kunnen maken. Dat is handig wanneer men met restauratie aan de slag wil en het streekeigen karakter wil behouden.

Ook cultuurhistorisch hang- en sluitwerk komt aan bod (foto Tonnie Outermans).

Ook cultuurhistorisch hang- en sluitwerk komt aan bod (foto Tonnie Outermans).

Kritisch

De vraag wordt ook niet uit de weg gegaan of je nieuwe materialen en nieuwe technieken mag toepassen bij historische gebouwen. Eigenaren die zelf van plan zijn om werkzaamheden te verrichten kunnen daarover geïnformeerd worden middels de bladen met het betreffende onderwerp. Zij vinden daar regelmatig een kritische noot. Vanzelfsprekend bij de keuze in materialen en technieken maar zeker ook als het gaat om vormgeving. De adviezen zijn gericht op respectvol behoud van cultuurhistorische elementen en het  behoud van de historische en streekeigen waarden.

Deze gids is te verkrijgen bij de betere boekhandel en via Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Het losbladige systeem is tevens gratis digitaal te verkrijgen maar ook gebundeld te koop.  Onderwerpen die aan bod komen zijn: metselwerk en metselverbanden, voegreparaties, mortel, daken, dakpannen, dakramen, schoorstenen, goten en dakranden, hang- en sluitwerk, kleuren en verf, vochtige muren, bestrating en terreinverhardingen.