Sensejuun

Onkruidnamen in dialect zijn soms redelijk makkelijk te begrijpen. Namen als wilde vleer voor zevenblad, veugelderm voor ereprijs en stienkerd voor paarse dovenetel verwijzen duidelijk naar eigenschappen van de plant. Maar hoe zit dat met sensejuun?

Senex

Juun is de Zeeuwse naam voor uien (in het Zeeuws is er voor juun geen meervoud!), maar met uien heeft de sensejuun helemaal niks te maken. Sensejuun is de streeknaam voor klein kruiskruid. Deze dialectnaam lijkt gebaseerd op een verbastering van de wetenschappelijke naam van de plant Senecio incanus. Senecio is afkomstig van het Griekse woord senex, dat grijsaard betekent. Die naam slaat op het bolronde grijspluizige zaadbolletje van de uitgebloeide plant. Van hetzelfde grondwoord senex zijn diverse Nederlandse woorden, als senior en seniel, afgeleid. Van senex io (senecio) naar sensejuun is maar een kleine stap en dat daarbij het zicht op de oorspronkelijke betekenis van het woord verloren gaat, is bepaald geen uitzondering. Zo is, om maar een vergelijkbaar voorbeeld te noemen het Latijns capri-folium (geitenblad) in de volksmond verbasterd tot kamperfoelie.

Klein kruiskruid

Klein kruiskruid

Senecio

Sensejuun is overigens niet de enige Senecio-soort in onze omgeving. De Nederlandse naam luidt klein kruiskruid en dat is een naaste verwant van het om zijn giftigheid beruchte Jacobskruiskruid (Senecio jacobaea) en het tegenwoordig algemeen voorkomende bezemkruiskruid (Senecio inaequidens); van origine een adventief uit Zuid-Afrika, een plant die hier terechtgekomen is door onopzettelijk toedoen van de mens, in dit geval via woltransporten.

Bezemkruiskruid

Bezemkruiskruid

Jacobskruiskruid

Jacobskruiskruid