Middelburg

Middelburg is een stad met allure. Zowel de vele monumenten als de aanwezigheid van verscheidene overheidsorganen kenmerken de stad. Het stadhuis aan de Markt werd gebouwd in de eerste bloeiperiode van de stad. Sinds 2004 zetelt het gemeentebestuur in een nieuw stadskantoor, dat aan het Kanaal door Walcheren ligt.

Bloeiperiode

Het stadhuis dateert uit de eerste grote bloeiperiode van de handelsstad Middelburg. De zeventiende eeuw vormde de tweede en ontegenzeggelijk grootste bloeitijd van Middelburg. Schepen uit de Zeeuwse hoofdstad bevoeren in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), de West-Indische Compagnie (WIC) of particuliere reders de wereldzeeën en brachten hun kostbare lading huiswaarts.

De Middelburgse Markt heette vóór de Tweede Wereldoorlog met recht Groote Markt; het vijftiende-eeuwse stadhuis nam een centrale plaats aan het plein in, zoals op een luchtfoto van omstreeks 1930 goed te zien is (Zeeuws Archief).

De Middelburgse Markt heette vóór de Tweede Wereldoorlog met recht Groote Markt; het vijftiende-eeuwse stadhuis nam een centrale plaats aan het plein in, zoals op een luchtfoto van omstreeks 1930 goed te zien is (Zeeuws Archief).

Allure

De stad werd na de verwoestingen in het begin van de Tweede Wereldoorlog weer opgebouwd en vormt nu met meer dan 1.100 beschermde rijksmonumenten een toeristische trekpleister van formaat. Middelburg heeft, voor wie er gevoelig voor is, een eigen sfeer. P.H. Ritter schreef daar, vóór 1940, al over: “Ik ken geen stad op de wereld die zoveel allure heeft als Middelburg.” Middelburg is zowel monumentenstad (vanwege de vele monumenten staat de Zeeuwse hoofdstad in de landelijke top tien van monumentensteden) als ambtenarenstad.

Bestuur

Van oudsher zetelt het provinciaal bestuur in de Middelburgse Abdij. Daarnaast bevinden zich in Middelburg: diverse rijksdiensten (zoals Rijkswaterstaat), provinciale diensten, andere overheidsorganen (zoals het waterschap Scheldestromen) en provinciaal werkende organisaties (zoals ZB| Bibliotheek van Zeeland, het Zeeuws Archief en PZEM). Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot een andere bevolkingssamenstelling dan het naastgelegen Vlissingen.

Sedert 1574 wordt de provincie Zeeland vanuit de Middelburgse Abdij bestuurd. Hier commissaris der Koningin jhr.mr. J.W. Quarles van Ufford tijdens een festiviteit in de Abdij in de jaren 1920

Sedert 1574 wordt de provincie Zeeland vanuit de Middelburgse Abdij bestuurd. Hier commissaris der Koningin jhr.mr. J.W. Quarles van Ufford tijdens een festiviteit in de Abdij in de jaren 1920 (ZB, Beeldbank Zeeland).

Vergelijk

Er was (en is nog wel) de nodige rivaliteit tussen Middelburg en Vlissingen. Middelburg wordt wel eens vergeleken met Den Haag (bestuurscentrum), maar ook met Amsterdam (hoofdstad). Voor Vlissingen als ‘waterstad’ wordt daarentegen de vergelijking met Rotterdam getrokken. Middelburg heeft veel restaurants, Vlissingen telt veel cafés. Een ding heeft Vlissingen zeker voor op Middelburg en dat is de ligging aan de Westerschelde.

Kanaal door Walcheren, Middelburg

Het in 2004 in gebruik genomen stadskantoor van Middelburg. Dit door Thomas Rau ontworpen gebouw ligt tamelijk excentrisch aan het Kanaal door Walcheren. Iets verderop en dichter bij het treinstation het kantoorgebouw van waterschap Scheldestromen.