Bovenlichten in Middelburg

Sommige huizen hebben prachtige ingangspartijen, vaak daterend uit de achttiende eeuw. Een stoep, een grote zware voordeur met een deurklopper, een fraai gesneden kalf (de dwarsregel tussen de deur en het bovenlicht), zijlichten en een bovenlicht. Soms is dit alles ook nog eens omlijst met snijwerk in een van de zogenoemde Lodewijkstijlen.

Ingangspartij van het huis met de naam De Haan aan de Londensekaai in Middelburg (2010)

Ingangspartij van het huis met de naam De Haan aan de Londensekaai in Middelburg (2010).

Snijraam

Bovenlichten dateren meestal uit de zeventiende en achttiende eeuw, maar ook in de negentiende en twintigste eeuw kwamen ze nog voor. Er zijn er met eenvoudige roedenverdelingen (de oudere typen), maar ook met heel weelderige invullingen, voorzien van medaillons, monogrammen en fraai gesneden figuren. Het bovenlicht wordt daarom wel snijraam genoemd. In Zuid-Nederland staat dit echter bekend als impost.

Bovenlicht met eenvoudige roedeverdeling, boven de deur van <em>Stadt Gent</em> aan de Londensekaai in Middelburg (2010)

Bovenlicht met eenvoudige roedeverdeling, boven de deur van Stadt Gent aan de Londensekaai in Middelburg (2010).

Figuren

Geometrische figuren kwamen in de achttiende eeuw nogal eens voor. Dit kan te maken hebben met het feit dat deze eeuw ook wel het tijdperk van de rede of de Verlichting wordt genoemd. (Natuur)wetenschappen gingen een belangrijke rol spelen. Er zijn ook andere mystiekere verklaringen gegeven, waarbij bepaalde figuren voor bijvoorbeeld de aarde of de zon kunnen staan.

Bovenlicht met een geometrisch motief in de Herenstraat in Middelburg (2010)

Bovenlicht met een geometrisch motief in de Herenstraat in Middelburg (2010).

Levensboom

De levensboom komt als ‘boom des levens’ voor in het Bijbelboek Genesis. Hij groeit in het Paradijs naast de boom der kennis van goed en kwaad, de bekende boom waarvan Adam niet mag eten. Wanneer deze toch de door Eva geplukte appel aanneemt en opeet worden beiden door God uit het aards paradijs verjaagd.

Mooie 'sobere' levensboom in het bovenlicht van De Olyfboom aan de Bierkaai, Middelburg (2010)

Mooie ‘sobere’ levensboom in het bovenlicht van De Olyfboom aan de Bierkaai, Middelburg (2010).