Annie M.G. Schmidt

Annie M.G. Schmidt is de bekendste Zeeuwse kinderboekenschrijfster. Al speelde Zeeland zelf nooit een rol in haar werk. Haar jeugd bracht Annie in Kapelle door. Daar was ze ook geboren. Na de Tweede Wereldoorlog vertrok ze naar Amsterdam. Daar beleefde ze haar grote doorbraak. Behalve voor kinderen schreef ze ook musicals en radio- en televisieseries voor volwassenen.

Bekende kinderboeken van Annie M.G. Schmidt.

Bekende kinderboeken van Annie M.G. Schmidt.

Anna Maria Geertruida Schmidt werd op 20 mei 1911 in Kapelle (Zuid-Beveland) geboren. Ze was de dochter van Johannes Daniël Schmidt, sinds 1909 predikant in Kapelle, en Geertruida Maria Bouhuijs. Annie voltooide de hbs in Goes. Daarna werd ze assisente op de leeszaal van de bibliotheek in Goes. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was ze directrice van de bibliotheek in Vlissingen. Ze weigerde er verboden literatuur weg te halen en nazi propaganda neer te leggen.

De voormalige bibliotheek aan het Bellamypark in Vlissingen waar Annie M.G. Schmidt als bibliothecaresse werkte. (Erfgoed Zeeland)

De voormalige bibliotheek aan het Bellamypark in Vlissingen waar Annie M.G. Schmidt als bibliothecaresse werkte (Erfgoed Zeeland).

Na de oorlog ging ze in Amsterdam als archiefmedewerkster bij het dagblad Het Parool werken. Haar eerste dichtbundel publiceerde ze pas toen ze 39 jaar was. Sinds die tijd is ze niet meer weg te denken van het literaire toneel in Nederland.

Zeeland speelt geen rol in haar verhalen en boeken. Maar ze is wel de bekendste Zeeuwse kinderboekenschrijfster. Wie kent niet Jip en Janneke, Abeltje, Pluk van de Petteflet, Otje, Minoes of Floddertje? Annie M.G. Schmidt was overigens niet alleen kinderboekenschrijfster. Ze schreef ook liedjes, cabaret, toneel, musicals en radio- en televisieseries (Heerlijk duurt het langst, Ja zuster nee zuster en De familie Doorsnee).

Schmidt schrijft in een enigszins anarchistische stijl. Kinderen worden aangemoedigd ondeugend te zijn en gezag niet als vanzelfsprekend te aanvaarden. In haar verhalen nemen volwassenen in de ogen van kinderen verkeerde beslissingen.

Annie M.G. Schmidt koos haar eigen levenseinde. Ze overleed in Amsterdam op 21 mei 1995.