Zeeland tijdens de Eerste Wereldoorlog – Oranje boven

Je moet marketing-cookies accepteren om deze video te bekijken.

Een eeuw geleden vond de Eerste Wereldoorlog plaats. Met name in het noorden van Frankrijk en België werd zwaar gevochten en vielen in vier jaar tijd miljoenen slachtoffers. Nederland keek weliswaar vanaf de zijlijn toe, maar de gevolgen voor Zeeland, op zo’n 50 kilometer afstand van de frontlinie, waren groot.

Op 11 november 1918 werd – na vier jaar vechten, met meer dan 35 miljoen doden – een wapenstilstand getekend. In Frankrijk, Engeland en België, waar men dit als een overwinning op Duitsland beschouwde, werd feest gevierd. In Nederland ging men om andere redenen de straat op. Op diezelfde dag riep Pieter Jelles Troelstra namelijk een socialistische revolutie uit. Hoewel deze revolutie op niets uitliep, zorgde het voor veel onrust in het land en ook in Zeeland. Bij de formele beëindiging van de oorlog, de Vrede van Versailles in 1919, eiste België als genoegdoening voor geleden schade Zeeuws-Vlaanderen op. Vrijwel direct werd een anti-annexatiebeweging in het leven geroepen. Met succes: Zeeuws-Vlaanderen bleef uiteindelijk Nederlands.