ZB Bibliotheek van Zeeland

ZB is het hart van kennis, informatie en cultuur in Zeeland.

ZB is de Openbare Bibliotheek in Middelburg en Vlissingen en de Provinciale Ondersteunings Instelling (POI) en Wetenschappelijke Steunfunctie voor Zeeland. ZB is adviseur, levert diensten en ontwikkelt producten voor onderwijs, bedrijfsleven, bibliotheken, instellingen en particulieren in Zeeland.

ZB biedt naast informatie, educatie en recreatie ook ruimte aan een diversiteit van culturele evenementen.

Contact
ZB Bibliotheek van Zeeland
Kousteensedijk 7 – Postbus 8004
4330 EA Middelburg
Telefoon: +31 (0)118 654 000
E-mail: info@dezb.nl
Website: www.dezb.nl

zeeuwseankers.nl is het platform van Zeeuwse Ankers,

een samenwerkingsverband van: