Erfgoed Zeeland

Erfgoed Zeeland is het aanspreekpunt en kenniscentrum voor het erfgoed in Zeeland. In dialoog met de maatschappij duiden wij erfgoed en maken wij erfgoed beleefbaar, door te informeren, te adviseren en te ondersteunen.

Beschermen, benutten en beleven
Dat is het motto van Erfgoed Zeeland voor de komende jaren. Erfgoed Zeeland is het centrale aanspreekpunt voor het erfgoed in Zeeland. In dialoog met de samenleving geeft de stichting betekenis aan het erfgoed en zorgt ze ervoor dat het beschermd, benut en beleefd kan worden. Erfgoed Zeeland verbindt mensen en organisaties en staat voor een duurzame erfgoedzorg.

Wat doet Erfgoed Zeeland?
Erfgoed Zeeland geeft op praktische wijze uitvoering aan het provinciaal beleid op het terrein van cultureel erfgoed. Zij is de belangrijkste samenwerkingspartner van de Provincie Zeeland bij het realiseren van de provinciale ambities op dit gebied. De ambities zijn duidelijk: een zo gevarieerd en zo gespreid mogelijke cultuurparticipatie en versterking van de culturele factor in de samenleving. Op het terrein van erfgoed draagt Erfgoed Zeeland bij.

Voor wie en met wie
In Zeeland neemt Erfgoed Zeeland op het gebied van erfgoed een centrale positie in. De stichting beschikt over een breed netwerk. Zij richt zich in haar doen en laten op alle geledingen van de maatschappij. Erfgoed heeft vele belanghebbenden: het Rijk en de Provincie, gemeenten en waterschap, erfgoedorganisaties, amateurs en vrijwilligers, burgers en monumenteigenaren.

Op welke manier
Het werk van Erfgoed Zeeland voltrekt zich volledig in het publieke domein. Zij is geen marktpartij, heeft geen commerciƫle belangen, maar ziet zichzelf wel als cultureel ondernemer. Er wordt met veel partijen samengewerkt. Erfgoed Zeeland beschikt over bijzondere kennis die zij voluit inzet om publieksgericht te informeren, te adviseren en te ondersteunen. Haar werkzaamheden staan geheel ten dienste van het duurzaam behoud en de duurzame ontwikkeling van het erfgoed in al zijn verschijningsvormen, materieel zowel als immaterieel.

Contact
Erfgoed Zeeland
Looierssingel 2
Postbus 49, 4330 AA Middelburg
Telefoon: +31 (0)118 670 870
E-mail: info@erfgoedzeeland.nl
Website: www.erfgoedzeeland.nl

zeeuwseankers.nl is het platform van Zeeuwse Ankers,

een samenwerkingsverband van: