Waterschap Scheldestromen

Elke dag droge voeten. Het lijkt heel vanzelfsprekend. Ook dat het rioolwater wordt afgevoerd en op een zuiveringsinstallatie wordt gezuiverd. De gemiddelde Nederlander spoelt elke dag 125 liter vervuild water weg. En als het regent, wordt het regenwater snel en zonder veel overlast afgevoerd via een stelsel van sloten en kreken en gemalen. Zorgen dat we veilig kunnen wonen, werken en recreƫren achter sterke dijken en duinen. Net als goed onderhouden en veilige wegen in het buitengebied. Dit is het werk van het waterschap.

Het waterschap is de oudste democratische bestuursvorm in Nederland. We hebben een grote rol gespeeld bij de vorming van het Nederlandse landschap en de cultuur. Dit vinden we in het landschap terug in diverse waterstaatkundige objecten en landschappelijke structuren, zoals duikers en dijken. Historische gebruiksvoorwerpen en kaarten en geschriften, die we bewaren in archieven. Ook nu, in een periode met opgaven zoals klimaatadaptatie, nieuwe duurzame energiebronnen, transities in de landbouw en voortgaande verstedelijking spelen de waterschappen een rol. Bij de taakuitvoering en het aangaan van de maatschappelijke opgaven benut het waterschap de kennis, kansen en verbindende kracht van het eigen erfgoed. Ruimtelijke kwaliteit biedt een manier om gericht en integraal aan de slag te gaan met onze omgeving en onze partners.

Contact
Waterschap Scheldestromen
Kennedylaan 1, 4538 AE Terneuzen
Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg
Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg
Telefoon: 088-2461000
E-mail: info@scheldestromen.nl
Website: www.scheldestromen.nl

zeeuwseankers.nl is het platform van Zeeuwse Ankers,

een samenwerkingsverband van: