Vier Vrijheden in Zeeland

Four Freedoms Movement

Op 6 januari 1941 sprak Franklin Delano Roosevelt, de toenmalige president van de Verenigde Staten, in Washington de jaarlijkse State of the Union uit. Deze rede zou de toekomst ingaan als de rede waarin hij de Vier Vrijheden van de mens formuleerde, die de basis zouden vormen voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en waarop nog weer later de Four Freedoms Awards werden gebaseerd.

Four Freedoms-Speech

Roosevelt en Zeeland

De naam ‘Roosevelt’ is op verschillende manieren gelieerd aan Zeeland. Het dorp Oud-Vossemeer wordt vaak genoemd als de plaats waar de voorouders van de beroemde Amerikaanse presidenten Theodore Roosevelt (26e president, van 1901 tot 1909) en diens verre neef Franklin Delano Roosevelt (32e president, van 1933 tot 1945) mogelijk vandaan kwamen. In het Ambachtsherenhuis in Oud-Vossemeer is het Roosevelt Informatiecentrum ingericht.

De naam ‘Roosevelt’ is in Middelburg onder meer verbonden aan het Roosevelt Institute for American Studies (onderzoeksinstituut, conferentiecentrum en bibliotheek gespecialiseerd in twintigste-eeuwse Europees-Amerikaanse geschiedenis), de Roosevelt Foundation en het University College Roosevelt (UCR / internationaal honours college van de Universiteit Utrecht).

Toch is er geen waterdicht bewijs dat de familie Roosevelt uit Zeeland komt. Desondanks blijft de innige band voortbestaan.

De Four Freedoms, zoals vemeld op het Franklin Delano Roosevelt Memorial in Washington.

De Four Freedoms, zoals vermeld op het Franklin Delano Roosevelt Memorial in Washington.

Vier Vrijheden

Franklin Delano Roosevelt formuleerde in zijn State of the Union van 1941 vier vrijheden die voor iedereen ter wereld gelden en die nog steeds actueel zijn: Vrijheid van Meningsuiting (Freedom of Speech), Vrijheid van Godsdienst (Freedom of Worship), Vrijwaring van Gebrek (Freedom from Want) en Vrijwaring van Vrees (Freedom from Fear). Nu, meer dan 75 jaar later, zijn deze vrijheden doorgegeven in (inter)nationale wetten en verdragen en in (in)formele omgangsregels tussen burger en overheid en tussen burgers onderling.

Vier Vrijheden-Monument in Madison, Florida (foto Ebyabe via Wikimedia Commons).

Vier Vrijheden-Monument in Madison, Florida (foto Ebyabe via Wikimedia Commons).

Four Freedoms Awards

Al tijdens zijn leven gaf Roosevelt opdracht tot het Four Freedoms Monument (aanvankelijk geplaatst in New York, later verplaatst naar Madison in Florida), om een groter publiek te inspireren voor het concept van de vier vrijheden. Toen in 1982 de herdenking van 200 jaar betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Nederland samenviel met het honderdste geboortejaar van Franklin Delano Roosevelt werd in de geest van Roosevelts vrijheden een onderscheiding in het leven geroepen: de Four Freedoms Awards. Elk jaar wordt voor elk van de Vier Vrijheden een award uitgereikt en daarnaast de International Four Freedoms Award (een algemene vrijheidsprijs). De uitreikingen vinden afwisselend in New York en Middelburg plaats.

Angela Merkel ontvangt op 21 april 2016 in Middelburg de Four Freedoms Award (foto Ton Stanowicki).

Angela Merkel ontvangt op 21 april 2016 in Middelburg de Four Freedoms Award (foto Ton Stanowicki).