Vrijheid van meningsuiting

door Ali Shikh Salo

“Mijn naam is Ali Shikh Salo, ik ben 35 jaar en kom uit Syrië. In juli 2013 ben ik gevlucht naar Nederland en sinds 2014 woon ik in Kapelle.”

Revolutie in Syrië

“In 2011 is de revolutie begonnen in Syrië. We hadden een rustig leven en konden goed omgaan met mensen met een ander geloof. De christenen, Soennieten en Sjiieten leefden allemaal naast elkaar. Ons land, Syrië, was echter erg corrupt en er was zeer veel onrecht. Bijvoorbeeld; uitslagen van verkiezingen werden vooraf al bepaald door de overheid. Ook konden we zomaar opgepakt worden door de inlichtingendienst en in de gevangenis terecht komen. De inlichtingendienst bemoeide zich overal mee. Wij zeiden ook wel dat de muren oren hebben. Hiermee bedoelden wij dat je je mond moest houden, omdat mensen je konden horen en dit weer doorvertellen aan de inlichtingendienst. Je durfde hierdoor eigenlijk niemand te vertrouwen, ook niet je eigen vrienden.

De inlichtingendienst en de corruptie van ons land waren de grootste problemen, dit was de aanleiding voor de revolutie. Het eerste woord van de revolutie wat mensen op straat riepen was dan ook ‘vrijheid’. De overheid en de president wilden geen vrijheid voor het volk. De president heeft veel beloofd, maar niets waargemaakt. Ondertussen werden er ook mensen vermoord door onder andere het leger en de inlichtingendienst. Zij wilden hiermee de mensen onderdrukken. Hierdoor kwam het volk in opstand; mensen kochten wapens en richtten zich tegen de regering. Zo ontstond de burgeroorlog. Ik ken een man die op zijn werk was, terwijl zijn vrouw en kinderen thuis waren. Zijn huis werd toen gebombardeerd en zijn familie is daarbij omgekomen. Deze man heeft toen uit woede besloten om een wapen te kopen en om mee te doen aan de strijd.”

Ali Shikh Salo (foto Vluchtelingenwerk Zeeland).

Ali Shikh Salo (foto Vluchtelingenwerk Zeeland).

Demonstreren

“Ik heb gedemonstreerd tegen de regering omdat ik wilde dat het leven in Syrië beter werd. Door mijn deelname aan de demonstratie wilde de regering mij ook oppakken en in de gevangenis zetten. In februari 2013 werden wij aangevallen door het vrije leger (een groep mensen die zelf een leger zijn begonnen tegen de regering). Het vrije leger heeft toen deze aanval gewonnen en hierdoor was er geen staatsleger meer in onze plaats. In mei 2013 kwam Jabhat al-Nusra (een gewapende groepering) en zij vermoordden christenen. Vrienden van mij waren ook christelijk en zij wilden hierdoor vluchten, maar konden nergens heen. Ik heb ze geholpen met vluchten. Hier kreeg Jabhat al-Nusra lucht van en daardoor werd ik bang want een vriend van mij had ook geholpen en hij werd doodgeschoten. Zij vertelden ons dat wij geen christelijke mensen mochten redden omdat dit niet bij ons geloof hoort. Maar dit is niet waar, wij konden altijd allemaal naast elkaar wonen en elkaar helpen. Voor mijn eigen veiligheid moest ik vluchten en heb mijn vrouw en kinderen achter moeten laten.”

Revolutie in Syrië (foto Vluchtelingenwerk Zeeland).

Revolutie in Syrië (foto Vluchtelingenwerk Zeeland).

Vrijheid in Zeeland

“Toen ik in Nederland kwam heb ik in een azc (asielzoekerscentrum) gezeten. Daarna ben ik in Kapelle gaan wonen. Mijn vrouw en kinderen zijn niet veel later ook naar Nederland gekomen.

In Nederland betekent vrijheid dat ik niet constant over mijn schouder hoef te kijken. In Syrië bepaalde de overheid alles. Je moest je mond houden en luisteren en als je er tegen in ging, dan belandde je in de gevangenis. In Nederland kan ik mijn mening geven. Ook heeft iedereen hier gelijke kansen op onderwijs en werk. In Syrië kon je niet werken of studeren waar je wilde, er heerste vriendjespolitiek. Als je niet genoeg connecties had, dan had je ook minder kansen.

Nu ben ik bezig om hier in Nederland een nieuwe toekomst op te bouwen en zet ik me in als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk.”

Dit verhaal werd opgetekend in het kader van de Maand van de Vrijheid 2015.