Vrijheid

door Han Polman

De waarde van vrijheid dringt zich pas ten volle op als ze wordt afgenomen of ingeperkt. Immers, iets wat je hebt mis je niet.

Een open en democratische samenleving als de onze is gefundeerd op de vier vrijheden zoals die op 6 januari 1941 zijn uitgesproken door president Franklin Delano Roosevelt in zijn beroemde State of the Union. Zijn Four Freedoms, Vrijheid van meningsuiting, Vrijheid van godsdienst, Vrijwaring van gebrek en Vrijwaring van vrees, vormden later de basis voor de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM), die is aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 10 december 1948.

Het aannemen van de UVRM verplicht ons, als lidstaat van de Verenigde Naties, om ‘werk te maken’ van vrijheid. Opschrijven alleen volstaat niet, zo leren de gebeurtenissen in onze jongste geschiedenis ons.

Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid en verdient onze voortdurende inzet en aandacht.

(Foto Anda van Riet)

(Foto Anda van Riet)

Samen met de andere overheden, de maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in onze provincie geven wij inhoud aan vrijheid.

Dat doen wij met de tweejaarlijkse uitreiking van de Four Freedoms Awards. Alle even jaren worden in de Nieuwe Kerk in Middelburg laureaten geëerd met een Four Freedoms Award voor hun inzet  tegen onderdrukking, onrecht en onvrijheid. In de oneven jaren worden de Four Freedoms Awards uitgereikt in New York. De strijd van de laureaten die een award ontvangen gaat niet zelden gepaard met gevaar voor eigen leven.

Rondom de Four Freedoms worden het hele jaar door evenementen georganiseerd, zoals lezingen, concerten en tentoonstellingen. De activiteiten vertellen ieder op zich een verhaal over vrijheid.

Bløf reikt de Award voor Vrijwaring van Vrees uit aan Malala Yousafzai - Middelburg 24 mei 2014 (foto Ton Stanowicki).

Bløf reikt de Award voor Vrijwaring van Vrees uit aan Malala Yousafzai – Middelburg 24 mei 2014 (foto Ton Stanowicki).

Jaarlijks herdenken we op 1 juli de afschaffing van de slavernij. Zeeland heeft in de geschiedenis van de slavenhandel en slavernij een grote rol gespeeld. Een rol waarop we niet trots kunnen zijn.  Zeeuwse en Amsterdamse schepen transporteerden slaven van Afrika naar Amerika onder erbarmelijke en mensonterende omstandigheden. De slaven werden veelal op de plantages te werk gesteld.

Op 15 juni 1814 heeft Nederland de slavenhandel afgeschaft en op 1 juli 1863 de slavernij. Daarmee zijn niet alle misstanden verdwenen. Ook nu nog zien we dat niet ieder mens op deze wereld dezelfde rechten heeft en dat mensenrechten worden geschonden.

Het collectieve bewustzijn van ons slavenhandels- en slavernijverleden kan onze alertheid op en weerbaarheid tegen moderne vormen van slavernij bevorderen en ons blijvend inspireren om te strijden tegen misstanden in de huidige maatschappij en de wereld.

Nationale Herdenking Afschaffing Slavenhandel - Middelburg, 14 juni 2014 (foto Aart van Belzen).

Nationale Herdenking Afschaffing Slavenhandel – Middelburg, 14 juni 2014 (foto Aart van Belzen).

Vanuit en voor verschillende doelgroepen worden (eenmalige) activiteiten georganiseerd, zoals onder meer literaire lezingen, dialoogtafels en essaywedstrijden voor jongeren.

Herdenking Slag om de Schelde bij Uncle Beach - Vlissingen, 1 november 2014 (Erfgoed Zeeland).

Herdenking Slag om de Schelde bij Uncle Beach – Vlissingen, 1 november 2014 (Erfgoed Zeeland).

In de verschillende oorlogsmusea in onze provincie wordt de herinnering aan de Slag om de Schelde levend gehouden. De Slag om de Schelde is van doorslaggevende betekenis geweest bij de bevrijding van Nederland van de Duitse bezetter.

We zijn heel vereerd dit jaar gastprovincie te mogen zijn bij de zeventigste Nationale Viering van deze Bevrijding op 5 mei 2015. Samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei en vele andere organisaties en betrokkenen, werken wij aan een herdenking die een ieder bewust wil maken van het belang van vrijheid en respect voor de vrijheid van de ander.

De activiteiten beperken zich niet tot 5 mei. In de aanloop naar 5 mei en ook later in het jaar wordt vrijheid op zeer uiteenlopende wijze centraal gesteld. Een overzicht van alle activiteiten kunt u elders op deze website vinden.

Zo geven wij met elkaar aan iedereen vrijheid door.

Han Polman,
commissaris van de Koning in Zeeland