Monumenten voor een zeeheld

Michiel de Ruyter is de grootste zeeheld van het land. Hij was een geboren en getogen Zeeuw. Tot zijn verhuizing naar Amsterdam in 1655 woonde De Ruyter in Vlissingen. Daarom wordt in Zeeland ruimschoots aandacht besteed aan leven en werk van een van de bekendste Zeeuwen. Maar ook in het buitenland is hij beroemd. Hij is onderwerp van menig schilderij en komt terug in alle boeken over vaderlandse geschiedenis. Zijn verhaal is een mooi voorbeeld van een jongensdroom die waarheid is geworden.

Het standbeeld van Michiel de Ruyter aan de Boulevard De Ruyter in Vlissingen (Erfgoed Zeeland).

Het standbeeld van Michiel de Ruyter aan de Boulevard De Ruyter in Vlissingen (Erfgoed Zeeland).

Van blauwgeruite kiel tot luitenant-admiraal-generaal

Natuurlijk is Michiel de Ruyter het ideale voorbeeld van een held. Als jong kereltje van eenvoudige komaf werkte hij als touwslagersjongen. Michiel is een goed voorbeeld van de minder bedeelden uit die tijd. En wie kent niet het lied ‘In een blauw geruite kiel, draaide hij aan ’t grote wiel, …’? Daarbij hoort een beeld van een jongetje dat tijdens zijn werk droomt van een leven op zee. Toen hij daarvoor eenmaal gekozen had, lag een glansrijke carrière voor hem in het verschiet.

Marine

De naam van Michiel de Ruyter is voor altijd verbonden aan de Nederlandse marine. Hij speelde immers een belangrijke rol in de verdediging van de Nederlanden. Ook zorgde hij mede voor de modernisering van de Nederlandse zeevloot. En hij was een van de oprichters van het Korps Mariniers.

In de Nederlandse marine vernoemt men daarom altijd een schip naar deze grote zeeheld. Op dit moment is dat het luchtverdedigings- en commandofregat Hr. Ms. De Ruyter. Ook vernoemt men vaak een schip naar het vlaggenschip van De Ruyter: De Zeven Provinciën. Zo worden de namen van De Ruyter en zijn bekendste schip in herinnering gehouden.

Standbeeld

En dan zijn er nog de vele monumenten. Een van de bekendste daarvan is het standbeeld op Boulevard De Ruyter in Vlissingen. Het werd in 1841 gemaakt door de Vlaamse beeldhouwer Louis Royer. De Vlissingse afdeling van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen had het initiatief ertoe genomen en de financiën geregeld. Om kosten te besparen werd het standbeeld niet uit brons gegoten, maar van gietijzer gemaakt en daarna groen geverfd. Zo kreeg het toch een bronzen uitstraling. Het standbeeld stond aanvankelijk op het De Ruyterplein, maar werd in 1894 verplaatst naar de Boulevard.

Onthulling van het standbeeld op de Boulevard na de verplaatsing in 1894 (ZB, Beeldbank Zeeland).

Onthulling van het standbeeld op de Boulevard na de verplaatsing in 1894 (ZB, Beeldbank Zeeland).

De Ruyters geboortejaar wordt elke vijftig jaar herdacht. Voor de laatste maal gebeurde dat met tal van activiteiten in 2007.

De Ruyterfeesten in Vlissingen in het herdenkingsjaar 1907, prentbriefkaart (ZB, Beeldbank Zeeland).

De Ruyterfeesten in Vlissingen in het herdenkingsjaar 1907, prentbriefkaart (ZB, Beeldbank Zeeland).

Ook zijn er aardig wat straten en pleinen naar De Ruyter vernoemd. Zelfs in het buitenland! Er zijn schilderijen, boeken en liedjes over hem gemaakt. En hij verscheen regelmatig op postzegels en bankbiljetten.

Postzegel uit 1967 met afbeelding van het monument van De Ruyter in Vlissingen (ZB, Beeldbank Zeeland).

Postzegel uit 1967 met afbeelding van het monument van De Ruyter in Vlissingen (ZB, Beeldbank Zeeland).

Daarnaast komt zijn naam terug in die van behoorlijk wat organisaties, met name op maritiem gebied. De maritieme opleidingen in Vlissingen heten eveneens naar hem. En ook andere scholen werden naar hem genoemd.