‘Containers’ uit West-Souburg

door Henk Hendrikse

Het middeleeuwse kasteel van West-Souburg, beter bekend als kasteel Aldegonde, is in de winter van 1970/1971 opgegraven onder moeilijke omstandigheden. Alleen de bodemvondsten resteren van dit belangrijke Zeeuwse kasteel. Veel ervan komen uit een grote beerput en de gracht, als sporen van het dagelijks leven in de vijftiende en zestiende eeuw.

Perkament en touw

Een aantal opslagpotten bleek naar vorm en functie zeldzaam. Ze zijn van roodbakkend aardewerk en enigszins conisch van model. Ze hebben een vlakke bodem en een horizontale mondrand. De lengte varieert van 13,0-16,5 centimeter, de inhoud van 200-300 centiliter. In totaal zijn er 33 gevonden, veelal fragmenten. We noemen ze ‘containers’ wegens hun opslagfunctie. De horizontale mondrand dient om de inhoud af te sluiten met bijvoorbeeld een stukje perkament en een touwtje.

Twee van de 33 gevonden containers met merken (Erfgoed Zeeland, Zeeuws Archeologisch Depot).

Twee van de 33 gevonden containers met merken (Erfgoed Zeeland, Zeeuws Archeologisch Depot).

De M van Maria

Bijzonder is het merk op sommige containers. Tot nu toe waren zulke stempels vooral bekend op glazen flessen of lakenloden. De ronde merken vertonen een letter M met daarboven een B, beide in ‘gotisch’ schrift. De schrijfwijze van de M komt sterk overeen met de M op munten uit de regeringsperiode van Maria van Bourgondië (1477-1482). De B is het stadsmerk van Brugge; deze B komt ook veelvuldig voor op lakenloden, tinwerk en dergelijke. Ook is het afgebeeld op het enige bekende pelgrimsinsigne van Onze Lieve Vrouwe van de Potterie uit Brugge, dat bij een Middelburgse opgraving tevoorschijn kwam.

Negentiende-eeuwse litho van het kasteel van West-Souburg.

Negentiende-eeuwse litho van het kasteel van West-Souburg.

Exclusief voor het kasteel

Eén container heeft een wapenschild met een horizontale balk, geflankeerd door twee takjes. Boven dit schild staat de letter J met links en rechts twee sterren. Dit lijkt op het wapen van Adriaan van Borssele van Brigdamme (1417-1468), ooit kasteelheer op het kasteel. Wellicht is deze container dus exclusief voor het kasteel vervaardigd! Hoewel slechts één exemplaar bewaard bleef, zal er een groter aantal zijn besteld.