Lezing over de Zeeuwse commissievaart

activiteit Redactie Zeeuwse Ankers, 20/11/2019 - 20/11/2019

De Republiek was tijdens de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) niet opgewassen tegen de maritieme macht van Groot-Brittannië. Na de Slag bij Doggersbank zouden alleen de Nederlandse kapers nog in actie komen om schepen te rantsoeneren (het vragen van losgeld) of buit te maken op de vijand. Hoewel de kaperkapiteins zowel in aantal als opgebrachte prijzen ver achterbleven bij eerdere oorlogen kregen ze daardoor wel een heldenstatus toegedicht; iets dat in die mate niet eerder voorgevallen was. Recent bronnenonderzoek in archieven, primaire literatuur en egodocumenten heeft een schat aan nieuwe gegevens opgeleverd.

Dr. Johan Francke werpt nieuw licht op hetgeen tot nu toe over dit onderwerp in de Nederlandse maritieme geschiedschrijving verscheen. Zijn lezing heeft de titel ‘Niet uijtgevaren om landen te besien’; de Zeeuwse commissievaart tijdens de Vierde Engelse Oorlog, 1780-1784.

Praktische informatie

Datum: 20 november 2019
Tijd: 20.30 uur – 21.30 uur (de lezing volgt op de algemene ledenvergadering van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen)
Plaats: ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7, Middelburg
Toegang: gratis (niet-leden en introducés zijn welkom)

Meer informatie