Uitspanning Oranjezon

Oranjezon is een belangrijk natuurgebied in het Breezand nabij Vrouwenpolder. Het is tevens waterwingebied. Aan de ingang van het gebied staat de uitspanning Oranjezon. Rond 1900 was een tochtje naar dit etablissement zeer populair bij welgestelden.

Uitspanning Oranjezon. (Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, foto J. Francke)

Uitspanning Oranjezon (ZB, Beeldbank Zeeland, foto J. Francke).

Natuurgebied

In 1892 startte men er met het oppompen van duinwater. Aanvankelijk gebeurde dat door het Middelburgse gemeentelijke drinkwaterbedrijf. Het heeft nu de functie van noodvoorziening en is dus geen echt waterwingebied meer. Het kwetsbare gebied is niet openbaar toegankelijk, tenzij je donateur bent van Stichting Het Zeeuwse Landschap of een speciale dagkaart koopt. Er zijn leuke wandelingen te maken langs drie gemarkeerde paden.

Papieren zolder

Vroeger kon een wandeling in deze contreien minder leuk eindigen, zoals Izaak Verstraate in 1881 ondervond. Hij was op 26 januari van dat jaar te voet op weg gegaan van Westkapelle, waar hij woonde, naar Vrouwenpolder. Een lange strandwandeling, die hij dacht te bekorten door het laatste stuk af te snijden. Daar in de duinen lag toen echter een verraderlijk terrein. Dat stond bekend als de papieren zolder: een dun laagje duinzand, waaronder zich drijfzand bevond. De overlijdensakte rept van zeeslijk. Weggezakt zal hij zich niet hebben kunnen bevrijden en moet toen, door kou en vermoeidheid bevangen, omgekomen zijn. De papieren zolder is sinds lang verdwenen en de omgeving is in de loop der jaren nogal van aanzien veranderd. Kale duinvlakten transformeerden in begroeid aangenaam wandelgebied.

Koetsier poseert omstreeks 1900 op de plek van de huidige camping van Oranjezon (Zeeuws Archief, KZGW, Zelandia Illustrata)

Koetsier poseert omstreeks 1900 op de plek van de huidige camping van Oranjezon (Zeeuws Archief, KZGW, Zelandia Illustrata).

Uitspanning

Er is ook een horecagelegenheid met de naam Oranjezon. In gegoede kringen was deze uitspanning in de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw zeer in trek. Nu is het een café-restaurant met minicamping en speeltoestellen voor alle rangen en standen. Het aan de Koningin Emmaweg in Vrouwenpolder gesitueerde etablissement ligt aan de toegang van het natuurgebied.