Oorlogsmonument Hoedekenskerke

Naast de middeleeuwse dorpskerk van Hoedekenskerke bevindt zich het monument voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1970 wordt dit oorlogsmonument, dat in 1945 werd onthuld, onderhouden door een vaste groep vrijwilligers. De laatste jaren worden zij hierbij bijgestaan door leerlingen van christelijke basisschool De Regenboog, die het monument geadopteerd hebben.

Ontwerp monument

Het oorlogsmonument werd in 1945 door de voormalige gemeente Hoedekenskerke opgericht. Dit op initiatief van een plaatselijk comité. Het monument bestaat uit een hardstenen zuil, bekroond met een gebeeldhouwde duif van wit hardsteen. Architect Rothuizen koos voor de duif als symbool voor de vrede. De zuil wordt omgeven door 21 graven, die in een open cirkelvorm gegroepeerd zijn. Het monument wordt afgesloten met een eveneens cirkelvormige, bakstenen muur. Hierop zijn hardstenen naamplaatjes met de namen van de slachtoffers aangebracht.

Het oorlogsmonument in Hoedekenskerke ligt naast de middeleeuwse kerk (foto Protestantse Gemeente Hoedekenskerke).

Het oorlogsmonument in Hoedekenskerke ligt naast de middeleeuwse kerk (foto Protestantse Gemeente Hoedekenskerke).

Burgerslachtoffers

Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen in Hoedekenskerke 38 burgers door oorlogsgeweld om het leven. De meeste slachtoffers vielen tijdens de dagen voorafgaande aan de bevrijding van Zuid-Beveland. Dat was in de periode van 26 t/m 29 oktober 1944, toen het dorp vanuit Zeeuws-Vlaanderen zwaar beschoten werd door de geallieerden. Na de bevrijding werden 21 slachtoffers bij de kerk herbegraven. De jongste was de 12-jarige Neeltje van de Berge, die samen met haar vader, moeder, opa, oma en broer bij een beschieting om het leven kwam.

De vlag hangt halfstok tijdens de herdenking op 26 oktober 2014 (foto Protestantse Gemeente Hoedekenskerke).

De vlag hangt halfstok tijdens de herdenking op 26 oktober 2014 (foto Protestantse Gemeente Hoedekenskerke).

Herdenkingen

Elk jaar worden op 4 mei in Hoedekenskerke de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Eerst in de kerk en vervolgens om 20.00 uur bij het oorlogsmonument. Kinderen van De Regenboog leggen dan kransen. Dit gebeurt tevens om 12.00 uur op de zondag op of rond de dagen van de beschieting en de bevrijding, volgend op de kerkdienst. De herdenkingen worden georganiseerd door vertegenwoordigers van de Protestantse Gemeente Hoedekenskerke, personeelsleden van christelijke basisschool De Regenboog, leden van de Dorpsraad Hoedekenskerke en vrijwilligers.

Elk jaar vindt op de zondag op of rond de dagen van de beschieting en de bevrijding in oktober 1944 een herdenking plaats in de kerk en bij het nabijgelegen oorlogsmonument (foto Protestantse Gemeente Hoedekenskerke).

Elk jaar vindt op de zondag op of rond de dagen van de beschieting en de bevrijding in oktober 1944 een herdenking plaats in de kerk en bij het nabijgelegen oorlogsmonument (foto Protestantse Gemeente Hoedekenskerke).

Gemeenschappelijk eigendom

Opmerkelijk is dat het oorlogsmonument geen eigenaar heeft. De verantwoordelijkheid voor instandhouding ligt noch bij de burgerlijke overheid noch bij het kerkbestuur. Toch heeft de Hervormde Gemeente de zorg voor het onderhoud vanaf 1970 op zich genomen. Dit met ondersteuning van de leerlingen van De Regenboog, die het monument hebben geadopteerd. En zo is het oorlogsmonument eigenlijk eigendom van het hele dorp. Momenteel hebben de dorpelingen nog een grote wens: het plaatsen van een steen met de namen van de slachtoffers uit Hoedekenskerke, die elders begraven liggen.