Hoge Pad Kloetinge

In het verleden zijn paden gemaakt voor een snelle en veilige oversteek naar de grote stad Goes. Die paden zijn tegenwoordig niet duidelijk herkenbaar meer vanwege ander gebruik van de grond of woningbouw. Het kleine paadje ‘Het Hoge Pad’ te Kloetinge heeft een grote (cultuurhistorische) waarde voor de omgeving.

Via dit paadje kon men vroeger binnendoor naar Goes lopen. Het was een echt smal kerkenpaadje, niet meer dan enkele decimeters breed, amper verhard (alleen met wat schelpen) en het liep langs en door enkele hollebollige weitjes. Het paadje is echter meer dan alleen een kerkenpaadje. Het pad stamt oorspronkelijk uit 1135 (!) en is toen aangelegd als lage dijk tussen ’s-Heer Arendskerke en Kloetinge, waar het pad dwars door de ring van het dorp naar Kapelle liep, met een aftakking naar Wemeldinge. Op oude kaarten is het tracé nog goed herkenbaar, maar van het originele pad was niet veel meer terug te vinden.

Hoge Pad Kloetinge, 2009 (SLZ, foto Rudie Geus).

Hoge Pad Kloetinge, 2009 (SLZ, foto Rudie Geus).

Herstel van het pad

Tot 2004 was dit deel van het pad sterk verwaarloosd. Enkele bewoners van de Langeweide hadden een deel van het pad bij hun tuin getrokken. Bij andere delen was het pad overgroeid, rasters waren verdwenen waardoor men door een paardenweiland moest lopen en een deel van het pad was erg nat. Verschillende landschapselementen langs het pad waren jarenlang niet onderhouden en veel populieren waren geschild door de paarden. De gemeente Goes heeft zich sterk gemaakt om het gehele tracé tussen de Zomerweg en het Noordeinde te herstellen. Een deel van het pad is in de winter 2004-2005 opgeknapt door SLZ, in opdracht en in samenwerking met de gemeente Goes, evenals de landschapselementen langs het pad. Door nu de nieuwe paden iets anders aan te leggen, hebben de huidige bewoners niet het idee dat er door hun tuin wordt gelopen, ook de wandelaar voelt zich prettiger en geen pottenkijker. Vooral de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge (dorpsraad) heeft zich ingezet voor het herstel van het pad. Daarnaast heeft ook de vereniging TeVoet aandacht aan het pad besteed.

Aanleg Hoge Pad Kloetinge (SLZ, foto Rudie Geus).

Aanleg Hoge Pad Kloetinge (SLZ, foto Rudie Geus).

Oud Zeeuws boerenland

Hollebollige weilanden met enkele drinkputten, notenbomen, diverse oude meidoornhagen met enkele fraaie knotwilgen en een flinke rij grote Canadese populieren. Op het oude tracé van het paadje zelf zijn over een breedte van circa 50 cm door vrijwilligers van SLZ twee verschillende lagen schelpen aangebracht. De 15 populieren langs het pad van ongeveer zestig tot tachtig jaar oud, die waren geschild door de paarden, zijn vervangen door jonge populieren en enkele zomereiken. De oude stobben zijn blijven zitten en vormen een voedingsbodem voor de echte tonderzwam en de ruige weerschijnzwam.

Hoge Pad Kloetinge (SLZ, foto Tonnie Outermans). Langs diverse gedeeltes van het pad zijn bomen en of struiken aangeplant.

Hoge Pad Kloetinge (SLZ, foto Tonnie Outermans). Langs diverse gedeeltes van het pad zijn bomen en of struiken aangeplant.

Onderhoud

Een gedeelte in de aansluitende paardenwei is als eerste opgeknapt en ook de bomenstructuur is hersteld, een drinkput geschoond en de paarden gescheiden van de wandelaars. De Gemeente Goes heeft het onderhoud, al of niet in samenwerking met SLZ, ter hand. De omringende gedeeltes zijn nu openbaar terrein, deze onderhoudt de gemeente zo goed mogelijk. De nieuw ingeplante stroken en de omliggende weide worden door SLZ onderhouden (mits er een onderhoudscontract met de grondeigenaren is). Ook de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge vindt deze paden belangrijk voor het dorp. Alle oude paadjes rondom Kloetinge zijn door de Vereniging Dorpsbelangen Kloetinge in kaart gebracht en nagelopen. Op het informatiepaneel staat een kaart van de verschillende paden, zoals ’t Hoge Pad, Jokwegeling en Jachthuispad. De verschillende paden zijn gemarkeerd. De gemeente ondersteunde deze actie door mee te denken, mee te praten en financieel bij te dragen. SLZ zorgt als stimulator tussen de diverse eigenaren dat de huidige kwaliteit en beloopbaarheid op peil blijft.

Opening het Hoge Pad pad begin 2006 door wethouder 't Hart en de voorzitter van Stichting Landschapsbeheer dhr. Coppoolse (SLZ, foto Sandra Dobbelaar).

Opening het Hoge Pad pad begin 2006 door wethouder ’t Hart en de voorzitter van Stichting Landschapsbeheer dhr. Coppoolse (SLZ, foto Sandra Dobbelaar).