Het mooiste stadhuis van Zeeland

Tussen 1594 en 1809 had Vlissingen het mooiste en “… Konstrijkste…” stadhuis van Zeeland. En dat zeiden niet alleen de Vlissingers zelf.

Het gebouw aan de Grote Markt, dat was gebouwd naar het voorbeeld van het Antwerpse stadhuis, genoot bekendheid tot ver over de grenzen en was in de zeventiende en achttiende eeuw een toeristische attractie van belang. Er waren zes verdiepingen, waardoor het tot ver buiten de stadsgrenzen was te zien. Op de toren prijkte een zonnewijzer en de muren waren rijk versierd met beelden en ornamenten.

Het in 1594 gebouwde stadhuis van Vlissingen aan de Grote Markt, cira 1740. Het gebouw werd tijdens het Engelse bombardement van 1809 verwoest. (Gemeentearchief Vlissingen, Historisch Topografische Atlas)

Het in 1594 gebouwde stadhuis van Vlissingen aan de Grote Markt, circa 1740 (Zeeuws Archief, Historisch Topografische Atlas Vlissingen). Het gebouw werd tijdens het Engelse bombardement van 1809 verwoest.

Fles

Bezoekers mochten ook naar binnen en nagenoeg alle ruimten en verdiepingen waren te bezichtigen. Omdat er verschillende ooggetuigenverslagen bekend zijn, weten we ook wat er te zien was. Zo werd er een fles tentoongesteld die volgens de overlevering het eigendom moet zijn geweest van de prediker Willibrord die in de achtste eeuw Vlissingen had bezocht en door de inwoners was beroofd van zijn drinkfles. De fles zou later het belangrijkste element worden in het stadswapen van Vlissingen. In de tijd dat het relikwie in het stadhuis werd tentoongesteld wist men overigens al dat het verhaal op onzin berustte.

Rariteiten

De fles was niet de enige rariteit. Bezoekers konden zich ook vergapen aan een geprepareerde leeuw, een kano met een opgezette wildeman en een kist met tralies waarin prostituees werden opgesloten, publiekelijk tentoongesteld en rondgedraaid tot ze ziek en misselijk waren. Uiteraard waren er ook serieuze zaken zoals de wapenkamer en een zaal met schilderijen van de Heren van Vlissingen en alle stadhouders van het Oranjehuis.

Verwoesting

Het is niet goed afgelopen met het stadhuis. In augustus 1809 werd het totaal verwoest tijdens het tweedaagse bombardement van de Engelsen. Het eerste echte nieuwe stadhuis zou pas in de jaren zestig van de twintigste eeuw worden gebouwd. En dat is er nog steeds.

Literatuur

Peter van Druenen, Vissers, Kapers, Arbeiders; Vlissingen 700 jaar stadsrechten, Vlissingen 2015.