Getijdenklok Loodswezen Vlissingen

Aan de Boulevard de Ruyter in Vlissingen staat het kantoor van Loodswezen Vlissingen. Tegen de gevel, aan het hek boven de naam in blauwe kleur ‘Loodswezen’ is een getijdenklok te zien. De getijdenklok geeft een indicatie van het gemiddelde getijverloop voor de rede van Vlissingen.

Op deze klok is een appelvormig vlak te zien met daarin een wit en een blauw gekleurd deel. Het appelvormig vlak (de ‘getijvorm’) is de zogenaamde getijkromme van Vlissingen. De rode wijzer heeft een dubbele functie. Enerzijds geeft deze wijzer de uren na respectievelijk vóór hoogwater weer. Anderzijds fungeert de wijzer als peilstok. Hierbij snijdt deze doorlopend de randen van het blauw-witte vlak.

De getijdenklok in Vlissingen van dichtbij (foto De Zonnewijzerkring).

De getijdenklok in Vlissingen van dichtbij (foto De Zonnewijzerkring).

Hoogwater – laagwater

Bij hoogwater (HW) bedekt de wijzer het blauw-witte vlak geheel. Naar rechts draaiend wordt het vlak steeds minder bedekt. Dit betekent dat het waterniveau zakt. Na gemiddeld 6 uur en 28 minuten is het laagwater (LW). De peilstok staat dan droog. Daarna is te zien dat het blauw-witte vlak steeds meer bedekt gaat worden tot het hoogwater is. Op deze wijze kan het stijgen (‘rijzen’) en dalen (‘vallen’) van het water gemakkelijk worden afgelezen en dus ook voorspeld worden.

Van hoogwater tot hoogwater duurt gemiddeld 12 uur en en 25 minuten. De wijzer van de getijdenklok loopt in die periode een keer helemaal rond. De getijgolven verlopen echter niet elke week in hetzelfde tempo. De ene week komen ze sneller, de andere weer trager. Dit hangt samen met de stand van de maan en de zon ten opzichte van elkaar.

Stroming

Wanneer de wijzer op het gouden driehoekje komt te staan dat rechtsboven na de HW staat afgebeeld, keert het getij. Voordat het water gaat dalen staat het even ‘stil’ en is er vrijwel geen stroming. Even daarna gaat het water richting zee stromen. De ebstroom komt op gang. De letter ‘P’ staat hier voor ‘Post’ (= na) hoogwater. Bij het driehoekje onder links naast de letters LW is het water opnieuw even ‘stil’ voordat het gaat stijgen. Daarna gaat het weer stromen. De vloedstroom komt op gang. De letter ‘A’ staat voor ‘Ante’ (= voor) hoogwater.