Een trouwfoto uit 1899

Verhalen Jan L. Platteeuw

Vrijwel de hele negentiende eeuw is er gezocht naar een methode waarmee een beeld vastgelegd kon worden. Na veel experimenten is men daarin geslaagd. Met een houten kast waar vóórin een lens zat die een landschap of ander beeld omgekeerd op een lichtgevoelige plaat projecteerde, gelukte het. In het begin waren die lichtgevoelige platen niet zo gevoelig, dus bewegende beelden zoals mensen moesten lang stil kunnen zitten.

Een fotograaf uit die tijd had heel wat mee te nemen. Het fototoestel bestond uit een vrij grote houten kast met toebehoren waaronder een zwarte doek en een statief. De fotograaf dook onder de doek om het beeld te kunnen instellen op een matglas achterin de kast. Na het instellen verwisselde hij het matglas voor een lichtgevoelige plaat en maakte de foto. Daar zijn klanten tot in de verre omtrek zaten, huurde hij dikwijls een rijtuig.

Hotel Hoeksch Koffiehuis rond 1905 (particuliere collectie).

Hotel Hoeksch Koffiehuis rond 1905 (particuliere collectie).

Op Hoek was een hotel met uitspanning in de Langestraat met de naam Hoeksch Koffiehuis. De eigenaar was Cornelis Bakker, Keesje, alias Krumeltje. Hij was gehuwd met Maria de Keuning. Het was een goed beklante zaak, dus er ging heel wat in om. Menige reiziger bleef er overnachten. Keesje en Maria hadden drie kinderen, Christiaan, Maria en Izaäk. De laatste was invalide.

Aankondiging van een toneeluitvoering en bal in het Hoeksch Koffiehuis (particuliere collectie).

Aankondiging van een toneeluitvoering en bal in het Hoeksch Koffiehuis (particuliere collectie).

Zoon Christiaan, geboren op 24 april 1877, met de roepnaam Kursjaan groeide op en leerde voor kleermaker, een beroep waar je in die tijd zeker je brood mee kon verdienen. Ik meen dat hij in Zaamslag werkte bij een kleermaker, waar hij in de kost lag en alleen in de weekends naar huis ging. En dat was in die tijd te voet, het stak niet op een kilometer.

Kursjaan kreeg verkering met Janna Meertens, geboren op 13 juli 1881, dochter van Johannes Meertens en Anna Maria Tholens, eveneens wonende op Hoek. Zij was dienstmeid in het hotel. Op 24 augustus 1899 trouwden ze op het gemeentehuis te Hoek. Het gaf te denken of er iets niet pluis was, gezien haar leeftijd. Van dit huwelijk is een foto gemaakt door zijn broer Izaäk onder de molen van Lejier Platteeuw. Izaäk was een beetje verwend omdat hij invalide was. Hij had een fototoestel gekregen, wat nu goed van pas kwam.

Huwelijksfoto van het echtpaar Bakker-Meertens (particuliere collectie).

Huwelijksfoto van het echtpaar Bakker-Meertens (particuliere collectie).

Op de trouwfoto zien we van links naar rechts: Johannes Meertens met zijn vrouw, de ouders van Janna, daarnaast Cornelis Bakker met zijn vrouw, de ouders van Christiaan en rechts het bruidspaar Christiaan en Janna.

Ze namen hun intrek in een woning links van het hotel en begonnen een “ellegoed”-winkel. Verschillende van de kinderen die ze kregen werden slechts enkele maanden tot twee jaar oud. In 1913 stierf er een dochter aan roodvonk. Dus hun leven liep niet altijd op rolletjes.

Korte tijd was Christiaan zelf hotelhouder, maar hij kreeg de kans postbode te worden op Hoek en heeft het hotelleven voorgoed verlaten. In 1933 werd hij afgekeurd wegens astma.