Dierendag

In de hele wereld wordt op 4 oktober stilgestaan bij het welzijn van dieren. Het is dan Werelddierendag, een initiatief dat verenigingen voor dierenbescherming tijdens een internationaal congres in 1929 namen. De datum is niet toevallig gekozen. 4 oktober is de sterfdag van de heilige Franciscus van Assisi (1181-1226), die bekend staat om zijn liefde voor dieren en de natuur.

Dierendag in het asiel in Middelburg, 1962 (ZB, Beeldbank Zeeland, fotoarchief PZC).

Dierendag in het asiel in Middelburg, 1962 (ZB, Beeldbank Zeeland, fotoarchief PZC).

Dierenbescherming

Verenigingen op het gebied van de dierenbescherming bestonden er al sinds 1864, een overkoepelende landelijke vereniging (de Dierenbescherming) sinds 1877. Zij greep dierendag aan voor het jaarlijks houden van een grote voorlichtingscampagne rondom de rechten van dieren en de noodzaak tot bescherming van dieren.

In Nederland werd in 1930 voor het eerst dierendag gehouden, maar Zeeland deed toen nog niet mee. De Afdeeling Zeeland van de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren was juist volop bezig met het realiseren van een tentoonstelling over de dierenbescherming en zag om die reden af van de organisatie van dierendag. Het afdelingsbestuur riep de Zeeuwen echter wel op om deze dag goed te benutten, al was het maar door zich als lid van de vereniging aan te melden.

Film

Een jaar later was Zeeland ook in georganiseerd verband van de partij. In Vlissingen werd in de week na dierendag (die toen op een zondag viel) in de Alhambra bioscoop een film vertoond over dierenbescherming. Ouders, scholen en kerken werden opgeroepen om deze dag aandacht te besteden aan ‘lot en leven van het dier, en aan de plichten van den mensch tegenover dit ons medeschepsel’.

Dierendag op een school in Oosterland omstreeks 1978 (ZB, Beeldbank Zeeland).

Dierendag op een school in Oosterland omstreeks 1978 (ZB, Beeldbank Zeeland).

Scholen

Sinds de jaren 1960 is dierendag behalve een campagnedag van de Dierenbescherming en andere organisaties, zoals Wakker Dier, ook een dag van lokale initiatieven, in het bijzonder gericht op kinderen. Scholen spelen hierin een belangrijke rol. Zij organiseren speciale activiteiten, zoals een bezoek met de klas aan de kinderboerderij. Sinds de jaren zeventig mogen kinderen op veel scholen hun huisdier mee naar school nemen.

Affiche van de Open Asieldag in Zierikzee, 1993 (ZB, Beeldbank Zeeland).

Affiche van de Open Asieldag in Zierikzee, 1993 (ZB, Beeldbank Zeeland).

Dierenasiel

Ook bedrijven doen op ludieke wijze mee aan dierendag. En verder werden er overal in Zeeland markten georganiseerd, waar kramen met kleindieren en vogels stonden, dieren gekeurd konden worden, hondenscholen zich presenteerden en waar voor kinderen ponyrijden en andere demonstraties werden georganiseerd. Gaandeweg sprongen ook de dierenasiels op dierendag in en hielden zij rond die dag open dag. Verder blijft dierendag voor iedereen dé dag in het jaar om je huisdier nog eens extra te verwennen.

Literatuur

Eveline Doelman, Dierendag, via www.meertens.knaw.nl.
ZB, Krantenbank Zeeland, in het bijzonder Middelburgsche Courant 3-10-1930.