Lezing De Zeeuwse Lijn

activiteit Redactie Zeeuwse Ankers, 10/06/2022 - 10/06/2022

Door middel van (unieke) foto’s en bijbehorende verhalen zal op deze avond de boeiende geschiedenis van de spoorwegen in Zeeland tot leven worden gewekt.

Thema van deze lezing is ‘De Zeeuwse Lijn als verbindende schakel’.  De spreker zal dit thema vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Door de komst van de spoorlijn werden diverse eilanden met elkaar en met de vaste wal verbonden. De spoorlijn betekende een verbinding tussen water en land. Daarvan getuigen de spoor- en havenactiviteiten in Vlissingen en de Sloehaven. De spoorlijn was ook een verbinding tussen het land en de stad en in dat verband staan we onder meer stil bij het suikerbietenvervoer op Zuid-Beveland. Maar niet in de laatste plaats was de Zeeuwse Lijn tot de Tweede Wereldoorlog een schakel tussen Engeland en onze oostelijke buurlanden. In de lezing is er dan ook uitgebreid aandacht voor het internationale treinverkeer.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 10 juni 2022
Aanvang: 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Plaats: Buurthuis De Pit, Appelstraat 2A, Goes-Zuid
Toegang gratis

Deze lezing is een gezamenlijke activiteit van de Vrienden van het HMDB en de Heemkundige Kring de Bevelanden.