College Dijkveiligheid voor jongeren

activiteit Waterschap Scheldestromen, 10/01/2023 - 10/01/2023

Op dinsdag 10 januari geeft het waterschap een College Dijkveiligheid aan jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Het waterschap hoopt jongeren te interesseren voor een toekomst in het watermanagement/techniek.

Zeespiegelstijging, klimaatverandering en energietransitie zijn maatschappelijke thema’s die voor het waterschap dagelijks werk zijn. Het zijn ook vaak thema’s die jongeren bezighouden en aangaan. Dat er ook dichtbij in Zeeland een toekomst kan liggen in het watermanagement is vaak niet zo bekend.

Het college gaat over hoe sterk de dijken in Zeeland zijn, hoe we ons voorbereiden op zeespiegelstijging en hoe groot de kans is dat een dijk doorbreekt. En.. wat neem je dan mee naar zolder? Waterschapper Jelle-Jan Pieterse geeft het interactieve college aan de hand van filmpjes, simulties en een spel. Het college wordt juist nu georganiseerd omdat in 2023 het 70 jaar geleden is dat de Watersnoodramp plaatsvond.

Het college vindt plaats in het waterschapskantoor aan de Kanaalweg in Middelburg en begint om 15.30 uur. Het duurt tot 17.00 uur. Jongeren tussen de 14 en 18 jaar kunnen zich aanmelden via deze pagina.