Gemaal Drie Grote Polders

Gemaal Drie Grote Polders aan het Schelde-Rijnkanaal bij Oud-Vossemeer is gebouwd in 1900 en was het eerste stoomgemaal op Tholen. Het gemaal bemaalde de Hikkepolder, Kerkepolder en Oud-Vossemeerpolder.

Gemaal Drie Grote Polders (foto Rudy Visser).

Gemaal Drie Grote Polders (foto Rudy Visser).

Voordat het gemaal werd gebouwd was er alleen een spuisluis die het overtollige water loosde op het Schelde-Rijnkanaal. Door de hoge sluisvloeren en de hoge ebstanden kon er soms weken niet geloosd worden. Na een onderzoek door de toenmalige waterschappen van Tholen, Poortvliet en Oud-Vossemeer was in 1882 het advies om te gaan bemalen op stoom. Het stoomgemaal Drie Grote Polders heeft dienst gedaan tot 1957 waarna het werd verkocht aan de gemeente. Men dacht toen dat door de bouw van de gemalen bij Sint-Maartensdijk en bij Tholen er voldoende capaciteit was in het bemalingsgebied. Dit bleek niet het geval en in 1965 is het gemaal teruggekocht door het toenmalige waterschap Tholen en omgebouwd tot dieselgemaal. In die tijd diende het als hulpgemaal voor het gemaal De Eendracht bij Tholen. In 2005 werd het omgebouwd tot een elektrisch gemaal. Het gemaal loost nu niet alleen het overtollige water maar dient ook als inlaat voor zoet water dat agrariƫrs gebruiken voor hun gewassen. De oorspronkelijke stichtingssteen uit 1900 en de nieuwe steen uit 2005 zijn te bewonderen aan de buitenmuur van het bijgebouw waar vroeger het ketelhuis stond.