Het DNA van Zeeland: Wederopbouw van het Abdijplein – André Hoogenboom

Je moet marketing-cookies accepteren om deze video te bekijken.

Op 17 mei 1940 ging een groot deel van het oude centrum van Middelburg in vlammen op. De stad werd getroffen door Duits en Frans artillerievuur en Duitse vliegtuigbommen. Van een bewust terreurbombardement was geen sprake.

Direct na de stadsbrand op 17 mei 1940 begon men met de wederopbouw. De gevels van veel wederopbouwpanden in de binnenstad bevatten een gedenksteen met de beeltenis van de adelaar uit het Middelburgse stadswapen. Onder zijn poten brandt vuur: Middelburg als een feniks uit zijn as herrezen. Tijdens een algehele bouwstop in de zomer van 1942 mochten alleen de gebouwen waaraan voor die tijd was begonnen worden afgemaakt. De panden aan de Markt en de Nieuwe Burg werden tijdens de oorlogsjaren voltooid, evenals veel panden aan het nieuwe Plein 1940. Belangrijke monumentale panden, zoals het stadhuis en de Abdij, werden gerestaureerd en uitgebreid. Sommige panden verdwenen voorgoed uit het stadsbeeld. Volgens stedenbouwkundige-architect Pieter Verhagen moest de wederopbouw behoedzaam worden uitgevoerd:- het restaureren van rijksmonumenten, maar het aanpassen van hun omgeving- modernisering van de stadsplattegrond- het streven naar een verbeterd verleden in de historische stadsplattegrond vanuit het perspectief van de wandelaar- de oude stad werd weliswaar tot uitgangspunt genomen, maar in de vernieuwde stad stond het concept van de ‘Middelburgse sfeer’ centraal.

André Hoogenboom vertelt zijn verhaal vanuit zijn oogpunt als klein jongetje dat opgroeide rondom de Abdij in Middelburg.

In de serie ’Zeeuws DNA in oral history’ zijn veertien video’s gemaakt die aan de hand van oral history een indruk geven van de identiteit van de Provincie Zeeland. De serie is een initiatief van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Deze video kwam tot stand in samenwerking met het Zeeuws Museum in Middelburg.