Zeeuws volkslied

Het Zeeuws volkslied is nog geen honderd jaar oud. Het geeft uiting aan de provinciale trots die in Zeeland opbloeide in de jaren dat België aanspraak maakte op Zeeuws-Vlaanderen.

Het Zeeuws volkslied zag het levenslicht in 1919. D.A. Poldermans, hoofdonderwijzer in ‘s-Gravenpolder, schreef de tekst en de Middelburgse dirigent J. Morks de muziek. Het lied gaf uitdrukking aan het gevoel van eenheid, saamhorigheid en verbondenheid met Nederland en Oranje, dat destijds onder veel Zeeuwen leefde. Dit gevoel was opgelaaid nadat België aanspraken maakte op Zeeuws-Vlaanderen. Tot een Belgische annexatie van Zeeuws-Vlaanderen kwam het uiteindelijk niet.

Dirigent Jan Morks en het muziekkorps der Schutterij, circa 1900 (Zeeuws Archief, Historisch-Topografische Atlas Middelburg).

Dirigent Jan Morks en het muziekkorps der Schutterij, circa 1900 (Zeeuws Archief, Historisch-Topografische Atlas Middelburg).

Het lied van Poldermans en Morks geldt nog steeds als het Zeeuws volkslied. Het wordt bij officiële gelegenheden gezongen, bijvoorbeeld tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Provincie Zeeland.

Bladmuziek van het Zeeuws Volkslied (ZB, Beeldbank Zeeland).

Bladmuziek van het Zeeuws Volkslied (ZB, Beeldbank Zeeland).

De tekst luidt aldus:

Geen dierder plek voor ons op aard,
Geen oord ter wereld meer ons waard,
Dan, waar beschermd door dijk en duin,
Ons toelacht veld en bosch en tuin;
Waar steeds d’aloude Eendracht woont,
En welvaart ’s landsmans werk bekroont,
waar klinkt des Leeuwen forsche stem;
‘Ik worstel moedig en ontzwem!’Het land, dat fier zijn zonen prijst,
En ons met trots de namen wijst,
Van Bestevaer en Joost de Moor,
Die blinken zullen d’eeuwen door;
Waarvan in de historieblaên,
De Evertsen en Bankert staan,
Dat immerhoog in eere houdt,
den onverschrokken Naerebout.Gij, Zeeland, zijt ons eigen land,
We dulden hier geen vreemde hand,
Die over ons regeeren zou,
Aan onze vrijheid zijn we trouw.
Wij hebben slechts één enk’le keus:
‘Oranje en Zeeland!’ da’s de leus!
Zoo blijven wij met hart en mond,
Met lijf en ziel: goed Zeeuwsch goed rond.