Solo-muurreclame in Dreischor

Gevelreclames zijn er in allerlei vormen en materialen. Zo ook de oude, geschilderde reclames voor producten die ooit in winkelpanden te verkrijgen waren. Een mooi voorbeeld van een dergelijke muurreclame is te vinden in de Zuidstraat in Dreischor. Maar ook elders in Zeeland kan de opmerkzame voorbijganger muurschilderingen in het straatbeeld terugvinden.

De Solo-muurreclame op de voorgevel van pand Zuidstraat 12 in Dreischor (Erfgoed Zeeland). In Nederland is Solo niet meer te verkrijgen, in België is het als merk nog wel gangbaar.

De Solo-muurreclame op de voorgevel van pand Zuidstraat 12 in Dreischor (Erfgoed Zeeland). In Nederland is Solo niet meer te verkrijgen, in België is het als merk nog wel gangbaar.

Rood-gele muurschildering

Binnen de historische dorpskern van Dreischor trekt het winkelpand van Van Dixhoorn extra veel aandacht. Al ruim honderd jaar prijkt op de voorgevel van het monumentale pand in de Zuidstraat een kleurrijke muurreclame. Met de rood-gele schildering werd door toenmalig kruidenier Berman vanaf 1907 reclame gemaakt voor het margarinemerk ‘Solo’. Deze, indertijd zogenaamde kunstboter werd in 1900 door Anton Jurgens uit Oss op de markt gebracht. De introductie ging gepaard met een uitgebreide reclamecampagne in Nederland en België. Intussen is het merk al sinds jaar en dag niet meer in Nederland verkrijgbaar. Maar toch is de gevelreclame nooit verwijderd of overgeschilderd. En dit gegeven bleek uiteindelijk de redding voor dit bijzondere stukje erfgoed. Want hoewel de kleuren van de schildering in de loop van de tijd waren vervaagd en niet alle letters meer leesbaar waren, bleef de reclame als zodanig herkenbaar.

De Solo-muurschildering domineert het straatbeeld ter hoogte van de Zuidstraat in Dreischor (Erfgoed Zeeland).

De Solo-muurschildering domineert het straatbeeld ter hoogte van de Zuidstraat in Dreischor (Erfgoed Zeeland).

Restauratie

Het was de Stichting Beschermd Erfgoed Schouwen-Duiveland die de cultuurhistorische waarde van de muurschildering onder de aandacht bracht. Na goedkeuring door de gemeente Schouwen-Duiveland werd in 2005 met het restauratieproject begonnen. De werkzaamheden werden uitgevoerd door restauratie- en decoratieschilder Wendy Schoenaker uit ‘s-Hertogenbosch. In de praktijk bleek de restauratie geen eenvoudige zaak. Een gedeelte van de tekst was volledig verdwenen, terwijl ook het toegepaste kleurgebruik voor de nodige hoofdbrekens zorgde. Daarbij mocht de eenmaal gerestaureerde gevelreclame niet te nieuw ogen. Gedegen speurwerk in het verleden en vakkundig onderzoek en restauratiewerk ter plaatse werden echter beloond. In juni 2007 werd de herstelde muurschildering met trots aan het toegestroomde publiek getoond. Nu jaren later is de ‘Solo-reclame’ nog steeds het pronkstuk van de provincie, daar waar het gerestaureerde muurschilderingen betreft.

Onopgemerkt

Natuurlijk zijn er in Zeeland meer oude muurschilderingen bewaard gebleven. Enkele voorbeelden zijn de reclames op een gevel van pand Voorstad 81 in Goes en op de voorgevel van pand Vlamingstraat 5-7 in Vlissingen. Ook deze schilderingen vertellen een verhaal over de lokale geschiedenis van handel en nijverheid, over het leven van alledag.