Magirus brandweerwagen

In Middelburg staat een brandweerwagen uit 1930 in de kazerne aan de Stromenweg. Het is een gecombineerde spuit- en ladderwagen van het merk Magirus. Deze klassieker vormt een levende herinnering aan een rijk brandweerverleden.

De Magirus brandweerwagen aan de Stromenweg, Middelburg.

De Magirus brandweerwagen aan de Stromenweg, Middelburg.

Aanleiding

De aanleiding voor de aanschaf van de Magirus vormde een grondige reorganisatie van de Middelburgse brandweer. Deze reorganisatie was het gevolg van een grote brand in de Middelburgse binnenstad in 1929. Op 7 december van dat jaar legde deze brand een groot deel van de Lange Delft in de as. Al in de voorafgaande jaren was gebleken dat het beschikbare brandweermaterieel ontoereikend was. Regelmatig moesten brandweerkorpsen van omliggende plaatsen te hulp schieten. Bij grotere branden in de binnenstad werd zelfs de brandweer van steden als Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda ingeschakeld.

Haspel met slangen.

Haspel met slangen.

Modern en luxe

De in 1930 gebouwde Magirus was dan ook een welkome aanvulling op het verouderde materieel. De brandweerwagen werd in 1931 door de fabriek in het Duitse Ulm opgeleverd en werd gestald in een kort daarvoor gebouwde garage in de Sint-Janstraat. De Magirus was een uiterst moderne en luxe uitgevoerde brandweerwagen. De wagen beschikte over een 120 pk Merbach motor met magneetontsteking en had een cilinderinhoud van 7.000 cc. Daarbij waren het pompmechanisme met centrifugaalpomp en de opbergkasten van de opbouw aangepast aan de specifieke wensen van de brandweerleiding.

Zichtbaar voor publiek

Pas na een diensttijd van bijna 25 jaar werd de Magirus vanaf 1955 niet meer als eerste uitrijdwagen ingezet. Hierna bleef de wagen nog tien jaar actief in gebruik, om vervolgens in 1965 aan de jeugdbrandweer te worden overgedragen. Bij de jeugdbrandweer werd de Magirus onder andere ingezet voor demonstraties. Zo bleef de wagen voor het publiek zichtbaar.

Detail van het portier.

Detail van het portier.

Te koop

In 1970 werd de Magirus voor een paar duizend gulden aan een particulier uit Middelburg verkocht. Als voorwaarde werd gesteld dat de wagen in Middelburg gestald zou blijven. Groot was dan ook de verbazing toen de Magirus begin 1987 bij toeval in het Brabantse Dongen werd aangetroffen. In de showroom van een handelaar in brandweermaterieel bleek de wagen te koop te staan voor een slordige fl. 45.000.

Mobilisatie

Om de Magirus voor Middelburg te behouden, richtten brandweerlieden in allerijl de Stichting Magirus 1931 op. Binnen korte tijd was een grote groep liefhebbers van de Magirus gemobiliseerd. Het enthousiasme voor de actie tot behoud was groot. De brandweerlieden droegen een deel van hun maandwedde af, terwijl de gemeente Middelburg en diverse sponsoren een financiële bijdrage leverden. Ook werden er verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een bazaar, een rommelmarkt en een stickeractie.

Detail van de Magirus.

Detail van de Magirus.

Succes

De activiteiten waren dermate succesvol dat de Magirus begin mei 1987 kon worden teruggekocht. De wagen kon direct worden ingezet bij de feestelijke bevrijdingsfeesten van dat jaar. Vervolgens werd de wagen gestald in een speciaal gerealiseerde uitbouw van de brandweerkazerne aan de Looierssingel. Zo was de Magirus weer voor het grote publiek zichtbaar.

Andere locatie

Ruim twintig jaar later heeft de Middelburgse brandweer haar onderkomen buiten het stadscentrum, aan de Stromenweg. Ook de Magirus is op deze locatie ondergebracht. Helaas is de brandweerklassieker hier minder prominent zichtbaar dan in de voormalige brandweerkazerne aan de Looierssingel.

Dit verhaal verscheen eerder in special nummer 15 van Zeeuws Erfgoed, nieuwsbrief van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), juni 2010. Met dank aan Karel Heeren en Bob van der Weel.