Een gymzaal als monument

Het is eigenlijk maar een onopvallend gebouwtje. Je fietst er zo voorbij. Toch is het gebouwtje aan de Nieuwe Haven een heus monument. Dit rechthoekige bouwwerkje, sinds 2008 in gebruik als bedrijfskantoor, was ooit, vanaf het eind van de negentiende eeuw, in gebruik als een van de eerste gymzalen in Nederland. Het werd als zodanig gebruikt door de daar gevestigde gereformeerde mulo.

Het gebouw van de voormalige gymzaal aan de Nieuwe Haven.

Het voormalige gymzaaltje staat op een plek die ooit deel uitmaakte van de haven van Middelburg. Dit deel werd midden achttiende eeuw gegraven. De kademuren liepen door tot aan de Stadsschuur en het trottoir aan de Nieuwe Haven. Rond 1875 werd op het terrein een lagere school met gymzaal gebouwd. Als zodanig functioneerde die tot 1971, toen de school – inmiddels dus een mulo – werd gesloopt. Het oude gymzaaltje bleef echter staan en werd nog decennia gebruikt als timmermanswerkplaats en als opberghok van de dienst gemeentewerken van de gemeente Middelburg.

Entree van het kantoor van Synchro aan de Nieuwe Haven.

Rond 2000 waren er plannen om het gymzaaltje te gaan gebruiken als keuken van een nieuw te bouwen horecagelegenheid. Uiteindelijk was dat plan financieel onhaalbaar en was er te veel verzet vanuit de buurt. Voor het symbolische bedrag van één euro werd het bouwwerkje daarna in 2006 door de gemeente Middelburg verkocht aan Monumentenbeheer, die het opknapte voor kantoorgebruik.

Op dit moment is het pand in gebruik als kantoor van het Zeeuwse vastgoedbedrijf Synchro.

Bron

Krantenbank Zeeland

Auteur: Wim van Gorsel

Dit verhaal verscheen eerder in het personeelsblad van de ZB (‘ZeeLeeuw’)