De naam ‘Yerseke Moer’

De naam Yerseke Moer voor het oudland tussen Yerseke en het Kanaal door Zuid-Beveland is zo ingeburgerd dat niemand er aan zal willen tornen. Toch berust de naam eigenlijk op een taalfout die terug te voeren is tot het Zuid-Bevelandse dialect. Dat wordt duidelijk als we de naam vergelijken met die van de Kapelse Moer en de Goesse Poel, de twee oudlandgebieden die dichtbij liggen. De moer bij Kapelle heet de Kapelse Moer, de Poel bij Goes de Goesse Poel (met dubbele s). Dus wat ligt meer voor de hand dan de benaming Yersekse Moer?

Moeren

In de middeleeuwen heette het gebied tussen Kapelle en Yerseke ‘de wilde moeren’ en pas nadat aan het einde van de negentiende eeuw het Kanaal door Zuid-Beveland werd aangelegd ontstonden de deelgebieden Kapelse en Yerseke (vooruit dan maar) Moer. Aan de loop van de wegen is op de landkaart nog goed te zien dat het kanaal het gebied dat vroeger een eenheid vormde, in tweeën gesneden heeft.

Uitspraak

Yerseke heet in Zuid-Bevelands dialect Iése (met langgerekte ie-klank) en het is logisch dat in een dialect zonder schriftelijke traditie het woord Iésese (Yersekse) samengetrokken wordt tot Iésse (jawel, met dubbel s). Niet-dialectsprekers zullen het subtiele uitspraakverschil tussen Iése en Iésse niet zo snel oppikken en daarmee ligt de foute benaming Yerseke Moer voor de hand.

Bekende naam

De naam Yerseke Moer is inmiddels door en door bekend. We moeten er maar niks aan veranderen, maar het is goed dat dialectsprekers bewust blijven van het verschil tussen Iése en Iés(e)se moer. Al kan het velen vast geen moer schelen.

Bron

ZEEUWSLANDSCHAP 24 (2008) 1