Lezing Tachtigjarige Oorlog in Zeeland

activiteit Redactie Zeeuwse Ankers, 06/11/2018 - 06/11/2018

In 2018 wordt nationaal herdacht dat het 450 jaar geleden is dat de 80 jaar durende strijd van de Nederlanders tegen de Spanjaarden is begonnen. In diverse musea wordt met thematentoonstellingen aandacht besteed aan de periode 1568-1648, die in de geschiedenisboeken bekend staat als de Tachtigjarige Oorlog, ofwel de periode van oproer en verzet tegen het Spaanse gezag in de Nederlanden.

Het Stadhuismuseum Zierikzee organiseert dit jaar weer samen met de Heemkundige Vereniging Stad en Lande in het kader van de Maand van de Geschiedenis een drietal voordrachten rondom het nationaal vastgestelde thema. Dit jaar is dat ‘oproer en verzet’.

Dr. Gijs van der Ham, senior conservator van het Rijks Museum Amsterdam, sluit de reeks over de Tachtigjarige Oorlog af met een voordracht waarbij de nieuwe expositie in het Rijksmuseum en zijn gelijknamige nieuwe boek 80 Jaar Oorlog, de geboorte van Nederland het uitgangspunt vormt. In zijn boek beschrijft Van der Ham hoe verzet, opstand en burgeroorlog ervoor zorgden dat de bestaande Nederlanden in twee delen uiteenvielen. Het noorden, het huidige Nederland, werd onafhankelijk. Het zuiden, nu grofweg België, bleef onderdeel van het Spaanse rijk. Pas tachtig jaar en drie generaties later kon vrede worden gesloten. In het ontstaan van het huidige Nederland en België speelden onderwerpen zoals tolerantie, godsdienstvrijheid, zelfbeschikkingsrecht en identiteit – ook nu nog relevant –, een cruciale rol.

Praktische informatie

Datum: 6 november 2018.
Aanvang: 19.30 uur (museumcafé geopend om 19.00 uur).
Plaats: Stadhuismuseum Zierikzee, Meelstraat 6-8, Zierikzee.
Toegang: € 4,50.

Meer informatie