Cursus Streekeigen erven in Zeeland

activiteit Stichting Landschapsbeheer Zeeland, 11/05/2022 - 21/05/2022

De cultuurhistorische (groene) elementen op een boerenerf vertellen veel over de geschiedenis van een streek en zijn een ideaal leefgebied voor veel diersoorten. Denk daarbij aan elementen als hoogstamboomgaarden, doornhagen, knotwilgen, veedrinkputten, moestuinen, schuurtjes, mestputten etc.

Helaas hebben veel van dit soort elementen door hedendaagse bedrijfsvoering hun oude gebruiksfunctie verloren, waardoor veel leefgebieden van dieren en typische Zeeuwse karaktertrekken uit het landschap verdwijnen.

De cursus ‘Streekeigen erven in Zeeland’ laat zien dat cultuurhistorische elementen prima samen kunnen gaan met een modern beheer. Aandacht voor de natuurwaarden van de elementen staan in de cursus voorop.

De cursus is in eerste instantie bedoeld voor iedereen met een erf, groot of klein, in Zeeland. Dat kunnen dus zowel agrariërs als niet-agrariërs zijn. Verder is iedereen welkom die meer wil weten over de cultuurhistorie en de natuur op een typisch Zeeuws boerenerf.

Praktische informatie

Data en tijd:
woensdag 11 mei, 19.00-21.30 uur (digitaal)
woensdag 18 mei, 19.00-21.30 uur (digitaal)
zaterdag 21 mei, 9.00-15.00 uur (onder voorbehoud, excursie)

Kosten: € 125,- per persoon, vrijwilligers van SLZ gratis

Aanmelden vóór 1 mei via de website van Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Meer informatie