Sacramentsprocessie Kwadendamme

De Sacramentsprocessie is een van de belangrijkste rituelen in de katholieke kerk. In een plechtige optocht dragen gelovigen het Allerheiligste door hun dorp of stad. Op veel plaatsen in Zeeland is dit gebruik verdwenen. Maar in Kwadendamme besloot het parochiebestuur de processie opnieuw in te voeren.

Tijdens de Sacramentsprocessie dragen priesters en andere gelovigen het Allerheiligste Sacrament plechtig door de straten van een dorp of stad. Het Allerheiligste bevindt zich in de vorm van een gewijde hostie in een monstrans. Deze wordt onder een baldakijn rondgedragen. Het is een belangrijk ritueel binnen de katholieke kerk.

Sacramentsprocessie in Kwadendamme (Erfgoed Zeeland).

Sacramentsprocessie in Kwadendamme (Erfgoed Zeeland).

Opnieuw ingevoerd

In Kwadendamme verdween dit gebruik in het midden van de twintigste eeuw. Toen het jaar 2008 werd uitgeroepen tot Jaar van het Religieus Erfgoed namen twee parochianen het initiatief om de traditie opnieuw in te voeren. Zij benaderden het bestuur van de H. Bonifaciusparochie in Kwadendamme. Het bestuur besloot op hun verzoek in te gaan. Op 25 mei 2008 trok er na meer dan vijftig jaar weer een Sacramentsprocessie door de parochie. Halverwege de route was veertien dagen eerder een Mariakapel opgericht. Omdat de processie als een succes werd ervaren, besloot de parochie ook in de daaropvolgende jaren tot een processie.

In 2012 vierde de parochie het eerste lustrum van de processie. Op 10 juni trok voor de vijfde keer op rij een unieke stoet van de Kerkhoeve (een voormalige schuilkerk) aan de Kaneelpolderdijk, waar een eucharistieviering werd gehouden, naar de Bonifaciuskerk. Zij droegen de monstrans met daarin de hostie mee. In de stoet liepen leden van streekdrachtverenigingen mee en verder waren bij deze gelegenheid vaandelzwaaiers te zien en verscheidene koren te beluisteren. De processie trekt deelnemers uit Zeeland, Brabant en Vlaanderen.

In principe wordt de hernieuwde processie gehouden op de tweede zondag in juni.